Evenementen

Discussiebijeenkomst 'Leescultuur onder vuur?'

Organisatie: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen i.s.m. Stichting Lezen. Datum: 28 oktober 2005. Locatie: Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam. Aanvang: 13.30 uur.

Op 28 oktober 2005 organiseert de Raad voor Geesteswetenschappen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) in samenwerking met de Stichting Lezen een discussiebijeenkomst over geletterdheid.

Zes sprekers zullen vanuit verschillende invalshoeken aandacht besteden aan het probleem van de overdracht van kennis van complexe teksten. De discussie spitst zich de laatste tijd vooral toe op de inhoud van de canon, maar de vraag hoe jonge mensen met het cultureel erfgoed in contact te brengen blijft vaak onbeantwoord. Zowel docenten in het voortgezet als wetenschappelijk onderwijs worden geconfronteerd met studenten die 'anders' omgaan met klassieke werken. Geletterdheid heeft in alle perioden van onze geschiedenis een andere betekenis gehad. Vroeger stond vooral leesvaardigheid centraal. Het valt nog te bezien of deze vaardigheid voor de komende generatie van belang is en of zij niet eerder via bijvoorbeeld het beeld kennis wil maken met historische hoogtepunten.

Sprekers: Marita Mathijsen (UvA), Frans-Willem Korsten (UL), Jeanet Bus (UL), Marc Verboord (EUR), Christophe de Voogd (voormalig directeur Maison Descartes) en Thomas Vaessens (UvA). Dagvoorzitter: Aad Meinderts (directeur Stichting Lezen).

De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar u dient zich wel van tevoren aan te melden. Het volledige programma en een inschrijfformulier zijn te vinden op http://www.knaw.nl/cfdata/rgw/activiteiten.cfm (mocht de link niet werken, ga dan naar http://www.knaw.nl/rgw en klik op Activiteiten).

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Suzanne Wagenaar (+31 (0)20-5510860 of Suzanne.Wagenaar@bureau.knaw.nl).

Wat?Discussiebijeenkomst 'Leescultuur onder vuur?'
Waar?Amsterdam (Trippenhuis), Nederland
Wanneer?28/10/2005