Evenementen

Symposium 'Wetenschap en woorden. Wetenschap en techniek in de literatuur'

Symposium 'Wetenschap en woorden. Wetenschap en techniek in de literatuur'. Plaats: Letterkundig Museum, Den Haag. Datum en tijd: 29 oktober 2005, 10.00-17.00 uur. Voor meer informatie: http://www.gewina.nl, ga naar 'najaarsvergadering'. Of mail naar het secretariaat van Gewina, office@gewina.nl.

De exacte wetenschap is in onze maatschappij een dominante culturele factor geworden. Dat heeft zijn weerslag ook op het literaire domein. Vroeger plachten literatuurhistorici deze aspecten veelal links te laten liggen. Anderzijds waren historici van wetenschap en techniek weinig bedreven in het interpreteren van literaire teksten. De laatste jaren is daarin verandering gekomen. Op dit symposium zal een gemengd gezelschap van wetenschaps- en literatuurhistorici zich buiten over het grensgebied van wetenschap en literatuur.

Programma:

  • Joachim von der Thüsen: Esthetiek en geologie: Goethe's 'Harzreisen'.
  • Geert Somsen: De kracht van het midden: H.G. Wells tussen wetenschap, fictie en journalistiek.
  • Lies Wesseling: Heinrich Hoffmanns Der Struwwelpeter (1845). Een parodie op negentiende-eeuwse ontwikkelingsschema's.
  • Ben Peperkamp: "Bald wird kommen das Feuer". Over de representatie van natuurwetenschappelijke en medische kennis in de klucht De electriciteit, of Petroen met het schaapshoofd ge-electriseerd (1746).
  • Maarten van Buuren: Het belang van Bruno Latour voor de geesteswetenschap.
  • Ludo Hellemans: Literatuur en biologie. Nederlandse schrijvers en het debat over de ethologie in de jaren zestig.
  • Frans Ruiter: Iets over Gerrit Krol en wetenschap.
  • Dick van Lente: Modern avontuur. Wetenschappers en technici in stripverhalen in de jaren 1950 en 1960.

Georganiseerd door het Genootschap voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenchappen, wiskunde en techniek (GeWiNa), in samenwerking met het Instituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht.

Deelname kost EUR 25,00 inclusief lunch. Leden van Gewina betalen EUR 20,00. Voor studenten, aio's en minvermogenden geldt een speciaal tarief van EUR 15,00.

Wat?Symposium 'Wetenschap en woorden. Wetenschap en techniek in de literatuur'
Waar?Den Haag (Letterkundig Museum), Nederland
Wanneer?29/10/2005