Evenementen

Congres 'Wie is de auteur?'

Vierde congres Literatuur en Geschiedenis: 'Wie is de auteur?', 24 & 25 november 2005, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

De status van de auteur, de ontwikkeling van literaire subjectiviteit, de dood van de auteur zijn in de afgelopen decennia uitgebreid besproken. Daarom wil dit congres zich nu eens niet concentreren op de vraag wat is een auteur?', maar ingaan op de vraag wie is de auteur?. Het gaat daarbij om gevallen waarin de auteur niet geheel of geheel niet duidelijk is: anonimiteit, mystificatie, pseudonimiteit, collectiviteit.

Programma

 
  Donderdag 24 november 2005:  
    10.00-10.30       ontvangst en koffie    
  10.30-10.45   inleiding  
  10.45-11.15   Klaus Beekman, Intenties en mystificaties  
  11.15-11.45   koffiepauze  
  11.45-12.15   Francien Petiet, De anonieme criticus  
  12.15-12.45   Joep Leerssen, [titel volgt]  
  12.45-14.00   lunchpauze  
  14.00-14.30   Tanja Holzhey, De vertaler als auteur. Amsterdamse Toneelcultuur in de 17de eeuw  
  14.30-15.00   Elke Huwiler, Toneel in het Zwitserland van de late Middeleeuwen  
  15.00-15.30   Ronald de Rooij, Over Boccaccio's Decamerone  
  15.30-16.00   theepauze  
  16.00-16.30   Goffe Jensma, over Oera Lindaboek  
  16.30-17.00   Arend Quak, over 'hebban olla vogala'
Diner voor de sprekers
 
 
  Vrijdag 25 november 2005:  
  10.00-10.30   Jacqueline Klooster, Het Graf van de Dichter  
  10.30-11.00   Lisa Kuitert, De verbeelding van de auteur  
  11.00-11.30   Inger Leemans, Om den armen ambagtsman zyn winning te doen genieten. Romanauteurs 1670-1750  
  11.30-12.00   Koffiepauze  
  12.00-12.30   Anna Tummers, De vingerafdruk van de oude meester - het toeschrijven van zeventiende-eeuwse schilderijen  
  12.30-13.00   Piet Verkruijsse, Zonder auteur, zonder plaats, zonder drukker, zonder jaar; anoniem drukwerk in de tijd van de handpers  
  13.00-14.30   lunchpauze  
  14.30-15.00   Ari Wesseling, Erasmus en plagiaat  
  15.00-15.30   Bert Demyttenaere, De hemel, de firma List en Bedrog en de Weg naar de Waarheid - Over het auteurschap van God,de aartsengel Gabriël, Mozes en Mohammed en de ontwikkeling van de historische kritiek  
  15.30-16.00   theepauze  
  16.00-16.15   Jelle Koopmans, conclusie  
  16.15   Presentatie bundel 3e congres 'Publiceren, wat is dat?' aan de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
Aansluitend borrel
 
 

Wat?Congres 'Wie is de auteur?'
Waar?Amsterdam (UvA), Nederland
Wanneer?24/11/2005 tot 25/11/2005