Evenementen

Symposium 'Literatuur die ergens over gaat' t.g.v. eredoctoraat G. Krol

Het symposium op 21 oktober 2005 'Literatuur die ergens over gaat', naar aanleiding van het op 20 oktober 2005 verleende eredoctoraat van de Vrije Universiteit aan Gerrit Krol, besteedt vanuit diverse disciplines aandacht aan belangwekkende thema's en thematische clusters in het werk van Gerrit Krol. Ook verbanden met dezelfde thema's in het werk van andere hedendaagse auteurs komen aan bod.

Bart Vervaeck spreekt in de openingslezing over het essayistische van romans, hoe verhalende literatuur en beschouwing in de afgelopen decennia steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid. Deelnemers aan het symposium daarnaast onder meer Ad Zuiderent (over eerzucht); Hans van Stralen (over het beeld van de vrouw); Jean Paul van Bendegem (over wiskunde) en Elsbeth Etty (in gesprek met Gerrit Krol).

In korte intermezzi wordt beeld- en geluidsmateriaal gepresenteerd waarin Krol een hoofdrol speelt. Aan het eind van het symposium zal Krol zelf reageren op datgene wat deze dag over hem en zijn werk naar voren is gebracht.

Toegang EUR 25,00 (EUR 40,00 inclusief lunch), studenten EUR 5,00 (EUR 12,50 inclusief lunch). Aanmelden via het aanmeldformulier op de website of per e-mail afdelingensecretariaat@let.vu.nl onderwerp Symposium Krol.

Gerrit Krol maakt van wetenschap literatuur

De schrijver en dichter Gerrit Krol ontvangt op 20 oktober 2005 een eredoctoraat aan de Vrije Universiteit wegens zijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse cultuur. De schrijver paart literaire kwaliteit aan theoretische reflectie en inzichten uit de wetenschappen. Met name de exacte wetenschappen en wijsbegeerte komen in zijn werk veelvuldig terug.

In 1962 debuteerde Krol met de novelle De rokken van Joy Scheepmaker. Met bijna vijftig romans, essay- en dichtbundels is hij een zeer productief schrijver. Het werk van Krol is verschillende malen bekroond, onder andere met de Multatuliprijs en de Busken Huet-prijs. Zijn totale oeuvre werd bekroond met zowel de Constantijn Huygensprijs (1986) als met de P.C. Hooftprijs (2001).

Krol confronteert zichzelf en zijn personages bij voorkeur met vragen naar bijvoorbeeld persoonlijk geluk, maar ook naar wetenschappelijke paradigma's. Daarbij is hij gefascineerd door de mechanismen van werkelijkheid en taal. Kenmerkend voor zijn werk is een fundamentele vraag als welke formulering stelt mij in staat te vragen hoe ik in elkaar zit? In zijn meest recente roman, Rondo Veneziano (2004) stelt Krol de vraag hoe lang de natuurwetenschappen nog dominant kunnen blijven. Topwetenschappers uit heel Europa buigen zich hierover. De taak van de hoofdpersoon, de enige deelnemer zonder academische titel, is om de notulen van dit symposium om te zetten in een roman. Daarmee schetst Krol ook zijn eigen positie: de zeer geïnteresseerde buitenstaander die een literaire, niet-academische wijze van formuleren hanteert, om kwesties aan de orde te stellen waarvoor academische redeneringen nog niet tot oplossingen hebben geleid.

Gerrit Krol heeft altijd belangstelling getoond voor het academische denken. Zo was hij in 1984 de eerste Nederlandse schrijver die een serieuze rol speelde in academische discussies over het literaire postmodernisme. Hij doorbrak in 1990 het taboe op discussie over de doodstraf en mengde zich in het debat over de kloof tussen de twee academische culturen (alfa en bèta). Met zijn werk heeft Krol niet alleen waardering geoogst bij letterkundigen, maar ook bij wetenschappers, uiteenlopend van linguïsten tot wiskundigen, criminologen en wetenschapshistorici.

Gerrit Krol (Groningen, 1934) studeerde mo-wiskunde en is bijna zijn hele werkzame leven in functie geweest bij de Koninklijke Shell, onder andere als computerprogrammeur. Vanaf 1961 heeft Krol aan uiteenlopende literaire tijdschriften en dag- en weekbladen meegewerkt: onder meer Elsevier, NRC Handelsblad en het wetenschapskatern van de Volkskrant.

Nadere informatie op: http://www.125jaar.vu.nl/Agenda, klik op 'Congressen en symposia', vervolgens op 'Overige congressen en symposia' en tot slot op 'Symposium Literatuur die ergens over gaat'.

Wat?Symposium 'Literatuur die ergens over gaat' t.g.v. eredoctoraat G. Krol
Waar?Amsterdam (Vrije Universiteit), Nederland
Wanneer?21/10/2005