Evenementen

Uitreiking Taalunie Scriptieprijs tijdens VIOT-conferentie

(PERSBERICHT Nederlandse Taalunie
Den Haag, 21 november 2005)

Wie wint de Taalunie Scriptieprijs?

Op 9 december 2005 wordt in Nijmegen de Taalunie Scriptieprijs uitgereikt voor een scriptie over taalkunde/taalbeheersing.

De prijs van € 2250 wordt jaarlijks uitgereikt, afwisselend voor een scriptie over een letterkundig onderwerp en een onderwerp op het gebied van taalkunde/taalbeheersing. Met de Scriptieprijs wil de Taalunie studenten Nederlands stimuleren om een kwalitatief zeer hoogstaand Nederlands wetenschappelijk eindwerk te schrijven.

Een jury bestaande uit vijf deskundigen op het terrein van de taalkunde/taalbeheersing wijst de winnaar van de Taalunie Scriptieprijs aan. De Scriptieprijs wordt in twee rondes gekozen: in een eerste ronde wordt per universiteit een winnaar aangeduid. Acht studenten wonnen deze intra-universitaire Scriptieprijs en dingen nu mee naar de interuniversitaire Scriptieprijs.

De genomineerden in alfabetische volgorde:

 • Linsey Bertels (Katholieke Universiteit Leuven)
  De verwerving van het Nederlandse werkwoordsysteem door volwassen studenten Nederlands voor anderstaligen. Een corpusgebaseerde studie
 • Kim Heylen (Universiteit Antwerpen)
  De 10-jarigen van vandaag, de geletterde sprekers en schrijvers van morgen: een analyse van 3 lexicale quanta in spreker en schrijven van kinderen
 • MaartenJan Hoekstra (Universiteit van Amsterdam)
  Van alkoof tot zolder. De etymologie van ruimtebenamingen
 • Maartje Janssen (Radboud Universiteit Nijmegen)
  Het gebruik van hun als subject. Een sociolinguïstische studie
 • Janet Lassche (Vrije Universiteit Amsterdam)
  De [hoeven maar te + infinitief] en-constructie en de [hoeven maar te + infinitief] of-constructie. Een onderzoek naar de verschillen tussen deze constructies
 • Karin Pijper (Universiteit Leiden)
  Als ik dat zeg ... Analyse en beoordeling van argumentatie in de speeches van het ministerie BKZ
 • Katrien De Valck (Universiteit Gent)
  De taalattitudes van tweetalige jongeren in de rand rond Brussel
 • Janneke Wilting (Universiteit van Tilburg)
  Visuele expressies van emoties in congruente en incongruente condities. Een onderzoek naar de productie en perceptie van emotionele gezichtsuitdrukkingen via de Velten Mood Induction Procedure
Uitreiking

De Taalunie Scriptieprijs wordt uitgereikt op vrijdag 9 december 2005 in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen tijdens de VIOT-conferentie (http://www.let.ru.nl/viot2005/). De uitreiking van de prijs wordt voorafgegaan door de afsluitingsrede van de conferentie. Deze wordt uitgesproken door prof. dr. Frits van Oostrom.


Noot voor de pers:

Een routebeschrijving naar de Aula van de Radboud Universiteit vindt u op http://www.let.ru.nl/viot2005/ onder het kopje 'locatie'.

Het programma begint om 13.30 uur. Tijdens het namiddagprogramma stellen de genomineerden hun scriptie aan het publiek voor.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 13.00 uur - Koffie/thee
 • 13.30 uur - Presentaties genomineerde scripties
 • 15.00 uur - Koffie/thee
 • 15.30 uur - Slotlezing VIOT-conferentie door prof. dr. Frits Van Oostrom
 • 16.20 uur - Uitreiking Taalunie Scriptieprijs
 • 16.30 uur - Receptie

Journalisten die de middag willen bijwonen zijn van harte uitgenodigd.

Indien u aanwezig wilt zijn op de uitreiking of indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Maya Rispens, mrispens@taalunie.org,
telefoon: + 31 70 346 95 48.

Wat?Uitreiking Taalunie Scriptieprijs tijdens VIOT-conferentie
Waar?Nijmegen (Aula Radboud Universiteit Nijmegen), Nederland
Wanneer?09/12/2005