Evenementen

Lezing Jeannine Beeken over het nieuwe Groene Boekje 2005

De nieuwe spelling toegelicht en uitgelegd
In oktober verscheen de nieuwe druk van de Woordenlijst der Nederlandse Taal, beter bekend als Het Groene Boekje. De inkt was nog niet droog of de eerste verontwaardigde reacties waren in de media te lezen en te horen: 'Stop de spellingvernielers', 'Nieuwe spelling gespeend van logica'... Lezers en schrijvers wonden zich op en mengden zich met meer en minder sterke argumenten - en vooral ook met hun emoties - in de discussie. Maar wat beweegt de spelling-hervormers nu daadwerkelijk? Is de nieuwe druk van het Groene Boekje echt een nationale ramp?
Op donderdag 24 november houdt dr. Jeannine Beeken een lezing over de nieuwe spelling. Ze gaat in op de spellingsgeschiedenis na de invoering van de nieuwe spelling in 1995 en de herziening van het Groene Boekje, die in feite slechts een aanpassing is van de regels uit 1995. Dr. Beeken is projectleider Spelling en coördinator-secretaris van de Werkgroep Spelling van de Nederlandse Taalunie. Als geen ander is zij op de hoogte van de overwegingen die bij de nieuwe versie van het Groene Boekje een rol hebben gespeeld. Zij zal uitleggen waarom wij sinds 15 oktober anders schrijven: paardenbloem, ideeëloos, re-integratie. Na de lezing is er gelegenheid tot discussie.

Siegenbeek-lezing
De lezing wordt gehouden op uitnodiging van Siegenbeek, de vereniging van oud-studenten van de opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden. De vereniging is in 2004 opgericht op de 150ste sterfdag van de Leidse hoogleraar Matthijs Siegenbeek (1774-1854). Hij werd in 1797 aan de Leidse universiteit (de eerste) hoogleraar in de Nederduitse welsprekendheid - het vak dat de neerlandici tegenwoordig taalbeheersing noemen. In 1804 ontwierp hij, op verzoek van de regering, de eerste officiële Nederlandse spelling: de spelling-Siegenbeek.

Toegang
Het bijwonen van de lezing is gratis voor Siegenbeek-leden. Niet-leden betalen 5 euro (studenten: 2,50 euro). Plaats: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden. Tijd: 24 november a.s., 20.15 uur. Vooraf aanmelden bij via e-mail: i.m.tromp@umail.leidenuniv.nl.

Bron: Neder-L 0511.07.

Wat?Lezing Jeannine Beeken over het nieuwe Groene Boekje 2005
Waar?Leiden (Justus Lipsiusgebouw Universiteit Leiden), Nederland
Wanneer?24/11/2005