Evenementen

Internationaal Literatuurfestival 'Werelden in ontmoeting'

Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 maart 2006 staat Suriname in het teken van de literaire kunsten. Poëzie, proza, orale literatuur op het toneel, in de buitenlucht, op school, via de media: het Vierde Internationaal Literatuurfestival 2006 'Werelden in ontmoeting' zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Het festijn voor literatuurliefhebbers wordt georganiseerd door Schrijversgroep '77 in nauwe samenwerking met de Nederlandse Stichting Winternachten. Om het evenement goed voor te bereiden heeft Schrijversgroep '77 een commissie in het leven geroepen die dit project uitvoert. Deze commissie bestaat uit Eddy van der Hilst (coördinatie), Paul Tjon-Kiem-Sang (secretariaat), Robert Wijdenbosch (artistieke leiding), Charles Chang (productiewerkzaamheden) en Marieke Visser (promotie).

'Werelden in ontmoeting' heeft een zeer gevarieerd programma. Stichting Winternachten zal op 2 maart in Suriname arriveren met vier buitenlandse schrijvers, afkomstig uit Indonesië, Nederland, de Nederlandse Antillen en Zuid-Afrika. De namen van de auteurs zijn nog niet bekend. Voor het publiek zijn er diverse - gratis toegankelijke! - programma-onderdelen gepland. Op 6 maart is de openingsavond te Fort Zeelandia. Op de Internationale Dag voor de Vrouw, 8 maart, is er 's avonds een literaire activiteit passend bij deze dag geprogrammeerd. De donderdagavond, 9 maart, is gereserveerd voor de orale literatuur: een veelzijdige tori neti in Ons Erf. Spetterende grand finale is op 10 maart: een Gran Gala in Thalia. Uiteraard is er ook een scholenprogramma, eveneens in enkele districten.

In samenwerking met de Ware Tijd-Literair waarvan in februari 2006 de 900ste aflevering verschijnt, is er in het kader van het festival ook een schrijffestijn voor 'gevestigde' schrijvers uitgeschreven. Iedereen die ooit een pennenvrucht gepubliceerd heeft wordt uitgenodigd daaraan deel te nemen. Tevens is er een schrijffestijn voor debutanten. De uiterste inzenddatum is 30 november. Beide contesten beperken zich tot proza, wat echter niet zegt dat de poëzie vergeten wordt. Tijdens de festiviteiten in maart zal er bijzondere aandacht naar dit mooie aspect van de letteren gaan in de vorm van een inspirerende workshop.

Van diverse kanten is reeds ondersteuning toegezegd om het literatuurfestival te helpen realiseren. Tevens rekent de commissie op de vrijgevigheid van het Surinaams bedrijfsleven. Ook de kleinere bedrijven worden benaderd om een bijdrage te geven, om zodoende een steentje bij te kunnen dragen aan de creatieve ontwikkeling van de Surinaamse bevolking.

Meer informatie: Marieke Visser, tel.: 00-597-(0)37-0202 (T), 00-597 -(0)865-3357 (M), 00-597-(0)478525 (W), fax: 00-597-(0)478526 (F) of e-mail: mmboxel@sr.net en/of litfest2006@surimail.com.

Bron: Neder-L 0510.29.

Wat?Internationaal Literatuurfestival 'Werelden in ontmoeting'
Waar?Suriname, Suriname
Wanneer?06/03/2006 tot 10/03/2006