Evenementen

Corpusdag TST-centrale

De TST-centrale van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) organiseert een dag met lezingen en een interactieve sessie, gewijd aan corpora. De dag is bedoeld voor iedereen die professioneel wel eens met corpora werkt. Ook studenten zijn van harte uitgenodigd. Tijdige inschrijving wordt op prijs gesteld, deelname is gratis.

Het thema van het ochtendprogramma is integratie en koppeling van corpora. De ochtend wordt afgesloten met een discussie over de wenselijkheid van geïntegreerde corpora. Technisch is men in staat corpora te koppelen, zelfs als die zich op verschillende locaties in de wereld bevinden. Maar moet dat wel gebeuren? Wie wil er tegelijkertijd kunnen zoeken in bijvoorbeeld geschreven en gesproken corpora? Is het risico niet te groot dat onderzoekers appels met peren gaan vergelijken?

's Middags komen individuele corpora aan bod: de nieuwe versie van het Corpus Gesproken Nederlands, het pilotproject voor een corpus van geschreven Nederlands D-Coi, en meer!

Tijdstip: 23 maart 2006 van 9:00 tot 16:45
Informatie en inschrijven: http://ww2.tst.inl.nl/index.php?option=content&task=view&id=329
Kosten: deelname is gratis
Locatie: Engels, zalen 2000 1-2, Stationsplein 45, Rotterdam (http://www.engels.nl)

De TST-centrale is sinds 2004 een afdeling van het INL (Instituut voor Nederlandse Lexicologie). De TST-centrale wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Taalunie (NTU) en heeft als taak verschillende digitale materialen voor het Nederlands te beheren, onderhouden en distribueren.

Wat?Corpusdag TST-centrale
Waar?Rotterdam,
Wanneer?23/03/2006
Meer informatie?TST-centrale
Simo Goddijn
+31 71 527 24 88 / +32 3 820 27 84
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Matthias de Vrieshof 2-3, 2311 BZ Leiden
Nederland
tst@inl.nl
Website