Evenementen

Taalforumconferentie 'Taal en onderwijskansen in Nederland en Vlaanderen'

PERSBERICHT Nederlandse Taalunie
Den Haag, 3 april 2006

Taalunie organiseert Taalforumconferentie
Taal en onderwijskansen in Nederland en Vlaanderen

Op 18 april 2006 organiseert de Nederlandse Taalunie in Antwerpen de eerste Taalforumconferentie. Doel is het inhoudelijke debat over taal en onderwijskansen een nieuwe impuls te geven. Meer dan 120 experts uit Nederland en Vlaanderen dragen bij aan de oplossing van de puzzel die onderwijskansen heet. Minister Van der Hoeven, de Nederlandse minister van Onderwijs en minister Vandenbroucke, de Vlaamse minister van Onderwijs, openen de discussie. In een vraaggesprek geven zij hún visie op het vraagstuk. Afsluitend spreker is de Amsterdamse wethouder Aboutaleb. Uitkomsten van de dag worden verwerkt in een virtueel Taalforum, het digitale expertisenetwerk van de Taalunie.

Het Taalforum, de conferentie
De Nederlandse en Vlaamse ministers Van der Hoeven en Vandenbroucke, beide lid van het Comité van Ministers van de Taalunie, geven het startschot van de conferentie. Hoe kijken zij aan tegen de rol en plaats van taal in het onderwijskansenonderwijs? Hoe geven zij vorm aan beleid hierover in hun eigen land? En op welke fronten kan er van elkaar geleerd worden? Na het vraaggesprek met de ministers en een inleiding op het Taalforum gaan de 120 deelnemers in diverse workshops zelf actief aan de slag. Deze onderwijsdeskundigen hebben allemaal een belangrijk 'stukje van de puzzel' in handen om tot oplossingen voor een aantal moeilijke kwesties te komen. Met elkaar bespreken zij vier thema's: 'taal, school en ouders', 'evaluatie', 'taalgericht vakonderwijs en taalbeleid' en 'taaldidactiek'. De dag wordt afgesloten door Amsterdams wethouder Aboutaleb, die onder andere vanuit zijn persoonlijke achtergrond een licht werpt op het thema taal en onderwijskansen. Kijk voor meer informatie over de conferentie op www.taalforum.org/conferentie.

Het Taalforum, het virtuele expertisenetwerk
Taalforum is een belangrijk project van de Nederlandse Taalunie. Doel is het inhoudelijke debat over onderwijskansen een nieuwe impuls te geven en met vereende krachten tot oplossingen te komen. De conferentie is één van de activiteiten. Het project omvat verder een website (www.taalforum.org) waarin alle beschikbare kennis over het thema is gebundeld. Op geheel vraaggestuurde wijze kunnen leerkrachten, inspecteurs, beleidsmedewerkers van gemeenten, etc. antwoorden vinden op vragen die belangrijk zijn om leerlingen met een taalachterstand vooruit te helpen. De kennisbasis is dynamisch en zal in de nabije toekomst verder uitgebreid worden.

Wat?Taalforumconferentie 'Taal en onderwijskansen in Nederland en Vlaanderen'
Waar?Antwerpen (in de nieuwe bibliotheek Permeke), België
Wanneer?18/04/2006
Meer informatie?Nederlandse Taalunie
Jeroen Devlieghere of Maryse Bolhuis
Website