Evenementen

Oudgermanistendag

Het programma voor de Oudgermanistendag die op zaterdag 22 april te Gent zal worden gehouden is inmiddels bekend. De Dag vindt plaats bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18, B-9000 Gent.

Het programma is als volgt:
11.15 - Ontvangst
12.00 - J. van der Horst, 'Oudnederlandse syntaxis'
12.35 - E. Langbroek, 'Een Fries in Hildesheim'
13.10 - lunch
14.30 - L. Peeters, 'Glossen in de Gotische bijbel'
15.05 - E. Hoekstra en S. Siebinga, 'Een onderzoek naar de distributie van Oudfries aeng'
15.40 - A. Griffiths, 'Van bijbel naar runengedicht: patristische glossen als brug'
16.20 - jaarvergadering
17.00 - sluiting

--------------------------------------------------------------------------------

Wat?Oudgermanistendag
Waar?Gent (KANTL), België
Wanneer?22/04/2006