Evenementen

Conferentie 'De ambities van het letterkundig onderzoek in Nederland'

Graag nodigt het Platform Letterkunde u uit aanwezig te zijn bij de conferentie 'De ambities van het letterkundig onderzoek in Nederland', die plaatsvindt op vrijdagochtend 9 juni aanstaande, te Amsterdam.

Op de conferentie worden de resultaten van een enquête naar het lopende letterkundig onderzoek in Nederland gepresenteerd en geanalyseerd; daarbij wordt geprobeerd mogelijke dwarsverbanden te signaleren. Daarnaast staan vijf sprekers stil bij de vraag of er ook buiten de letterkunde - in andere wetenschapsgebieden, maar ook in maatschappelijke verbanden - behoefte bestaat aan onderzoek dat door of met letterkundige onderzoekers wordt uitgevoerd. Ten slotte wordt door vertegenwoordigers van de verschillende onderzoekscholen een overzicht gegeven van de nu bestaande plannen en ambities.

Bedoeling van dit alles is om na te gaan wat letterkunde-onderzoekers verbindt, of ze nu werken over Middeleeuwse liederen of over eigentijdse performance poëzie. Er wordt actief geëploreerd welke samenwerkingsverbanden mogelijk zouden zijn. Want samen staan letterkunde onderzoekers sterk.

De werkconferentie wordt gehouden op vrijdag 9 juni te Amsterdam en is toegankelijk voor alle letterkundige onderzoekers in Nederland. De conferentie heeft plaats in de ochtend; aansluitend vindt in de namiddag de conferentie 'Literatuur en wetenschap' plaats.

Tevens willen wij u nu al melden dat het Platform Letterkunde in de eerste week van oktober een volgende conferentie voor Nederlandse letterkunde onderzoekers zal organiseren. Deze najaarsconferentie staat in het teken van het nieuwe NWO themaprogramma 'Culturele Dynamiek', en beoogt u handreikingen te bieden voor het opstellen van projecten in de eerste ronde, die in het voorjaar van 2007 zal plaatsvinden.

Informatie over de conferentie en over het Platform Letterkunde treft u aan op onze webpagina's: http://www2.let.uu.nl/solis/osl/9juni2006.php en http://www2.let.uu.nl/solis/osl/platform.php.

De in het Platform Letterkunde samenwerkende onderzoekscholen: ASCA, Groningen, Huizinga Instituut, Mediëvistiek, OSL, OIKOS.

Wat?Conferentie 'De ambities van het letterkundig onderzoek in Nederland'
Waar?Amsterdam,
Wanneer?09/06/2006
Meer informatie?Website