Evenementen

Nationale streektaalconferentie

Nationale streektaalconferentie
Tijd: 16 juni 2006, 10.30 - 17.30 uur
Plaats: de Statenzaal van het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10 in Maastricht

Op vrijdag 16 juni 2006 vindt in het gouvernement in Maastricht de eerste nationale streektaalconferentie plaats. De dag wordt georganiseerd door de Raod veur 't Limburgs en Bureau Streektaal Nederlands-Limburg in samenwerking met de Provincie Limburg. De conferentie biedt een forum voor politici, beleidmakers, streektaalfunctionarissen, wetenschappers en streektaalgebruikers om tot een uitwisseling te komen van inzichten en visies over het beleid ten aanzien van de streektaal.

De sprekers belichten de vele facetten van de streektaal: streektaalstimulering (streektaal als thuistaal, streektaal als tweede taal), streektaalcultuur, streektaalgebruik in officiële situaties (provinciale staten, gemeenteraden), streektaal op radio en tv, streektaal in het onderwijs, streektaal in grensregio's. Ze belichten bovendien de verschillende perspectieven (lokaal/gemeentelijk, provinciaal, nationaal en Europees; het Lëtzebuergesch in Luxemburg).

De conferentie staat tevens in het teken van het afscheid van de eerste Limburgse streektaalfunctionaris, dr. Pierre Bakkes, die dan met pensioen gaat.

Sprekers zijn onder meer de Commissaris van de Koningin in Zeeland drs. W. van Gelder, Europarlementariër drs. L. van Nistelrooij, Gedeputeerde van Cultuur van de Provincie Limburg mw. O. Wolfs, Gedeputeerde van Cultuur van de Provincie Noord-Brabant W. Luijendijk, Oud Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie prof.dr. K. Jaspaert, expert moedertaaldidactiek prof.dr. S. Kroon en J. Braun, lid van de Conseil Permanent de la Langue Luxembourgeoise. 's Middags is verder een paneldiscussie voorzien waarin leden van Provinciale Staten van Limburg en streektaalfunctionarissen uit Nederland en Vlaanderen onder leiding van Frans Pollux over een aantal stellingen op het gebied van het streektaalbeleid in discussie gaan.

Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Gé Reinders.

Deelname aan de dag is gratis maar u dient zich wel vooraf aan te melden. Dat kan telefonisch (+31 (0)475-399.281) of via e-mail (tvdwijngaard@hklimburg.nl)

Wat?Nationale streektaalconferentie
Waar?Maastricht (Statenzaal, Limburglaan 10), Nederland
Wanneer?16/06/2006