Evenementen

Afscheidscollege Prof. Willy Martin

Op donderdag 21 september a.s. om 15 uur 45 zal Prof. dr. W.J.R. Martin ter gelegenheid van zijn op-emeritaat-stelling zijn afscheidscollege houden in de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). Na het afscheidscollege volgt een receptie.

Wat?Afscheidscollege Prof. Willy Martin
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?21/09/2006
Meer informatie?Hennie van der Vliet
hd.vander.vliet@let.vu.nl