Evenementen

Symposium mens-machine-interactie

SenterNovem organiseert een symposium rond het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma (IOP) Mens-Machine-Interactie. Doel is de vragen uit het bedrijfsleven en het onderzoek dat door de kennisinstellingen in de gehonoreerde projecten zal worden uitgevoerd, zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Op dit symposium hebben bedrijven de gelegenheid om aan kennisinstellingen kenbaar te maken welke strategische onderzoeksvragen interessant zijn om aan te werken. Speciaal bij de nieuwe projecten krijgt u tijdens deze dag de kans om actiever betrokken te raken als lid van de nog in te stellen begeleidingscommissies. Het IOP Mens-Machine-Interactie is in 2004 aan zijn tweede fase begonnen. In de eerste tender zijn zes projecten gehonoreerd. Tijdens het symposium worden de zes lopende projecten gepresenteerd, alsook de nieuwe projecten die in de tweede tender van dit jaar zijn gehonoreerd.

Wat?Symposium mens-machine-interactie
Waar?Amsterdam,
Wanneer?26/10/2006
Meer informatie?SenterNovem
Hans Kruithof
+ 31 70 373 53 63
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Nederland
h.kruithof@senternovem.nl
Website