Evenementen

Informatiedag eContentPlus

In juli zal de 2de oproep open gaan van het eContentPlus-programma. Dit Europese subsidieprogramma heeft tot doel het verbeteren van toegang en gebruik van digitale bronnen in een meertalige omgeving. eContentPlus richt zich op drie gebieden waar de ontwikkeling van digitale content achter gebleven is: geografische bronnen, educatie en culturele/wetenschappelijke bronnen.

Om u op de hoogte te stellen van de inhoud van het eContentPlus- programma en de onderwerpen van de tweede oproep, organiseert EG-liaison een eContentPlus Informatiemiddag in Utrecht.

Op deze dag zal ook een presentatie geven worden over de nieuwe nationale subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’. Doel van deze regeling is het erfgoed van culturele instellingen beter toegankelijk te maken.

Wat?Informatiedag eContentPlus
Waar?Utrecht,
Wanneer?20/07/2006
Meer informatie?SenterNovem, EG-Liaison
Eric van Pelt
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Nederland
ist@egl.nl
Website