Evenementen

Inschrijven Cursus Literair Vertalen 2006 voor vertalers uit het Arabisch, Hebreeuws of Turks


Laatste nieuws 12 september 2006:
de inschrijftermijn is in verband met de zomervakantieperiode verlengd tot 15 september 2006!

Belangstellenden worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de

Intensieve Cursus Literair Vertalen 2006
voor vertalers uit het Arabisch, Hebreeuws of Turks in het Nederlands

  • Van 6 tot en met 10 november 2006 in Utrecht
  • Belangstelling? Ga naar www.literairvertalen.org
  • Aanmelden kan tot 8 september 2006. Aan toelating gaat een selectieprocedure vooraf.

Het Steunpunt Literair Vertalen organiseert ook dit jaar een Intensieve Cursus Literair Vertalen voor vertalers in het Nederlands. Brontalen zijn in 2006 het Arabisch, Hebreeuws en het Turks. Per taal kunnen tussen de 6 en 8 deelnemers worden toegelaten. Aan toelating gaat selectie vooraf, onder meer op grond van een proefvertaling.

VOOR WIE?
De cursus is bedoeld voor startende literair vertalers die hun vertaalvaardigheid willen vergroten, én voor vertalers met een al wat langere staat van dienst, die behoefte hebben aan een nieuwe impuls en uitwisseling met vakgenoten. Vertalers en aspirant-vertalers uit het hele Nederlandse taalgebied (Nederland en Vlaanderen) worden uitgenodigd zich voor de cursus kandidaat te stellen. Vereisten voor toelating:

  • Voortreffelijke schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands;
  • Zeer goede, subtiele kennis van de brontaal (hetzij Arabisch, hetzij Hebreeuws, hetzij Turks);
  • Uitgesproken belangstelling en liefde voor literatuur en de vertaling daarvan;
  • Vertaalervaring, hetzij opgedaan in het kader van een opleiding, hetzij beroepservaring als vaktekstvertaler. Enige literaire vertaalervaring strekt tot aanbeveling;
  • Vooropleiding op ten minste het niveau van HBO of Hogeschool, of daaraan gelijkwaardige beroepservaring.

WANNEER / WAAR?
De cursus vindt plaats van 6 tot en met 10 november 2006 in Utrecht.

PROGRAMMA
De Intensieve Cursus heeft een vol programma. De nadruk ligt op het oefenen van de literaire vertaalvaardigheid. Dat gebeurt in intensieve praktische vertaalworkshops in de middagen, voor elk van de brontalen apart. Er wordt gewerkt aan vertalingen die de deelnemers van tevoren hebben voorbereid. In de ochtenduren zijn er algemene lezingen en forumgesprekken voor alle deelnemers tezamen. De vertaaldocenten zijn zelf ervaren literair vertalers.

KOSTEN
Het cursusgeld bedraagt 120 euro. Bij deze prijs zijn lunches en twee gezamenlijke diners inbegrepen. De reis van en naar de cursus, overige maaltijden en eventuele overige onkosten zijn voor eigen rekening. In individuele gevallen is een tegemoetkoming mogelijk in de kosten van reis of verblijf. De vergoeding is ten hoogste gelijk aan het cursusgeld. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, stuurt ná toelating, tegelijk met de definitieve inschrijving, een met redenen omklede aanvraag in.

SELECTIE
Aan toelating tot de cursus gaat een selectieprocedure vooraf. Op grond van de aanmeldingsformulieren vindt voorselectie plaats. Daarbij wordt vooral gekeken naar vertaalervaring en beroepsgerichte motivatie. Gegadigden die naar het oordeel van de selectiecommissie in aanmerking komen, wordt gevraagd een proefvertaling van ongeveer zeshonderd woorden te maken. Een brontekst krijgen zij toegezonden. De vertaling moet uiterlijk 24 september 2006 worden ingeleverd. Het resultaat van de proefvertaling geeft de doorslag bij de uiteindelijke selectie. De uitslag is rond 9 oktober bekend.

HOE AANMELDEN?
U kunt zich kandidaat stellen voor toelating tot de Intensieve Cursus Literair Vertalen via het aanmeldingsformulier op de website: www.literairvertalen.org (onder Opleidingen - Steunpunt Literair Vertalen). Als aanmelden via de website problemen oplevert, vraag dan op het onderstaande adres een papieren versie van het formulier aan. De aanmelding sluit op 8 september 2006!

----

Steunpunt Literair Vertalen
Universiteit Utrecht
Trans 10
3512 JK Utrecht
Nederland
E-mail: Steunpunt.LiterairVertalen@let.uu.nl
Telefoon: +31 (0)30 253 6026
Fax: +31 (0)30 253 6000
Website: http://www.literairvertalen.org

Wat?Inschrijven Cursus Literair Vertalen 2006 voor vertalers uit het Arabisch, Hebreeuws of Turks
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?01/08/2006 tot 15/09/2006
Meer informatie?Website