Evenementen

Congres 'Ruusbroec in Babel?'

Congres 'Ruusbroec in Babel? Translation and Appropriation of Mystical Texts from the Middle Ages to the Present. Vertaling en toeëigening van mystieke teksten van de Middeleeuwen tot vandaag', Antwerpen, vrijdag 22 - zaterdag 23 september 2006.

Ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Guido de Baere en het verschijnen van de laatste twee delen van de drietalige kritische editie van Jan van Ruusbroecs Opera omnia organiseert het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Departement Vertaler-Tolk van de Lessius Hogeschool, Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven op 22 en 23 september 2006 een internationaal congres onder de titel: 'Ruusbroec in Babel? Translation and Appropriation of Mystical Texts from the Middle Ages to the Present'.

Er is een Nederlandstalige en een Engelstalige folder over het congres beschikbaar, beide voorzien van een inschrijfformulier. De Nederlandse pdf-folder is via http://www.ua.ac.be/download.aspx?c=*RUUSBROEC&n=39076&ct=39790&e=103135 in te zien, de Engelse pdf-folder via: http://www.ua.ac.be/download.aspx?c=*RUUSBROEC&n=39076&ct=39790&e=103136. Voor nadere informatie zie ook: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060803.html.

Gelieve voor 8 september te berichten of u aanwezig zal zijn aan: mw. Ingrid De Ruyte, Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen. E-mail: ingrid.deruyte@ua.ac.be, fax: +32 (0)3-220.44.20.

Wat?Congres 'Ruusbroec in Babel?'
Waar?Antwerpen (Hof van Liere en Lessius Hogeschool), België
Wanneer?22/09/2006 tot 23/09/2006