Evenementen

Paneldiscussie over taal in multicultureel Nederland

WINTERNACHTEN/ISS PANELDISCUSSIE:
TAAL IN HET NIEUWE MULTICULTURELE NEDERLAND

Op woensdag 27 september vindt in Korzo theater in Den Haag het eerste deel plaats van een drieluik van paneldiscussies over de toekomst van het multiculturele Nederland. Aan de discussie nemen deel de Zuid-Afrikaanse schrijver Etienne van Heerden, de Indiase sociologe Amrita Chhachhi en de Nederlandse auteur en socio-linguist René Appel. Gespreksleider is de Nederlands/Marokkaanse schrijver Fouad Laroui. Kaarten zijn te bestellen bij het Korzo theater, Prinsestraat 42, Den Haag, 070 3637540 of online via www.korzo.nl. Toegangsprijzen: EUR 8,-/ EUR 6,- (Uitpas/CJP/Studenten/Ooievaarpas). Aanvangstijd 20.30 uur. Voertaal Engels.

In deze paneldiscussie staat de omgang met taal in Nederland centraal. We vergelijken de situatie in ons land met die in landen met een lange multiculturele traditie, zoals Zuid-Afrika en India. In ons land worden 122 talen gesproken. Hoe tolerant zijn de Nederlanders en hoe tolerant zouden ze moeten zijn ten aanzien van het gebruik van andere talen dan het Nederlands? Hoe verhoudt zich de Nederlandse taalpolitiek - zo die al bestaat - tot die in andere multiculturele samenlevingen? Moet iedereen op straat Nederlands spreken? Moet het Turks naast het Fries en Nederlands tot officiële taal worden gemaakt? Of nemen we een voorbeeld aan Zuid-Afrika, waar elf officiële talen worden erkend? Welke omgangsregels hebben we nodig voor een succesvolle multiculturele samenleving? Tijdens de avond proberen de sprekers te komen tot drie geboden voor de omgang met taal in het nieuwe Nederland. Na de paneldiscussie reageren Nederlandse en buitenlandse studenten van het Institute of Social Studies op hetgeen door de gastsprekers naar voren is gebracht. De voertaal is Engels.

-----

Bron en nadere informatie: www.winternachten.nl

Wat?Paneldiscussie over taal in multicultureel Nederland
Waar?Den Haag (Korzo Theater), Nederland
Wanneer?27/09/2006
Meer informatie?Website