Evenementen

Congres 'De zachte g en zoveel meer' t.g.v. 80 jaar Veldeke Limburg

Jubileumcongres t.g.v. 80 jaar Veldeke Limburg
'Dialect in Limburg, de zachte g en zoveel meer...'

Over wat er allemaal schuil gaat achter de zachte g houdt Veldeke Limburg op zaterdag 7 oktober a.s. in de Oranjerie in Roermond een jubileumcongres. Al 80 jaar maken de leden van de dialectvereniging zich sterk voor het bevorderen van het Limburgs. Het congres staat in het teken van de recente geschiedenis en de toekomst van het Limburgs. Wat hebben de inspanningen om dit culturele erfgoed te behouden opgeleverd en welke kansen en bedreigingen voor het Limburgs worden nu gezien? Welke rol speelt de Limburgse streektaal sinds de politieke erkenning in 1997 op regionaal niveau?

  • Lei Heijenrath bijt taalinhoudelijk het spits af. Hij zal de streektaal - drager bij uitstek van de culturele identiteit van een gewest - onderwerpen aan een kritische beschouwing, tegen de achtergrond van politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en maatschappelijke trends. Rob Belemans zal reageren, waarna de zaal het woord krijgt.
  • Carlos Gussenhoven zal laten zien en horen dat Limburgs een toontaal is met een eigen karakter. Ben Hermans zal op zijn bijdrage reageren.
  • Dat 'de mier' van een 'zeik-limp' in een 'zeik-immelt' verandert wanneer men in Noord-Limburg de Nederlands-Duitse grens passeert, maakt Charlotte Giesbers duidelijk in haar bijdrage over dialect op de grens van twee talen. Jean Frins reageert.
  • Ton Vallen doet verslag van onderzoek waaruit blijkt, dat dialect spreken niet nadelig is voor de schoolprestaties van kinderen op Limburgse scholen. Pierre Bakkes geeft een eerste reactie.
  • Toneelschrijver en regisseur Ger Thijs spreekt over 'De Limburgse identiteit als bron van creativiteit'.
  • Veldeke-voorzitter Lei Pennings overbrugt 80 jaar Veldeke: in 1926 vreesden de oprichters van Veldeke de ondergang van het dialect; nu zijn er tekenen die wijzen op een revival. Te verwachten is, dat Minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) en Gedeputeerde Odile Wolfs (Cultuur) hun dialect zullen gebruiken tijdens hun respectievelijk inleidende en terugblikkende bijdragen op het congres. Ook dat illustreert een van de veranderingen in de waardering van dialect in het laatste decennium.

Het congres heeft een interactieve opzet en wordt muzikaal opgeluisterd. Frans Pollux en het Reuvers Mannenkoor zullen het Limburgse lied laten klinken.

Wie het congres 'De zachte g en zoveel meer', dat op 7 oktober van 10.30 uur tot 18.00 uur in de Oranjerie in Roermond wordt gehouden, wil bijwonen of inhoudelijke en praktische informatie wil, kan zich aanmelden bij Resy Delnoy via e-mail: r.delnoy@planet.nl. Er wordt een bijdrage gevraagd van Euro 15,--. Dit is inclusief lunch en borrel.

Wat?Congres 'De zachte g en zoveel meer' t.g.v. 80 jaar Veldeke Limburg
Waar?Roermond (Oranjerie), Nederland
Wanneer?07/10/2006