Evenementen

Lezing N. Millekoop over Von Sandrarts portretten van Vossius, Hooft, Coster, Vondel en Barlaeus

Het eerstvolgende colloquium van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw is gepland op

Donderdag 5 oktober 2006
Vanaf 16.00 uur
Locatie: Bungehuis, zaal 1.01
Spuistraat 210 Amsterdam
Spreker: Norbert Middelkoop (conservator Amsterdams Historisch Museum)
Onderwerp: 'Von Sandrart in Amsterdam (1637-1645): de portretten van Amsterdamse literatoren'

Op de valreep van het Joachim von Sandrart-400-jaar besteedt het Amsterdams Centrum voor de Gouden Eeuw aandacht aan deze tijdgenoot van Rembrandt. Norbert Middelkoop, conservator schilderijen, tekeningen en prenten van het Amsterdams Historisch Museum, verzorgt een lezing die hij eerder dit jaar heeft gehouden tijdens een aan Von Sandrart gewijd symposium in Rome.

Op 12 mei 1606, twee maanden voor Rembrandt, werd Joachim von Sandrart in Frankfurt geboren. In kunsthistorische kringen is hij vooral bekend om zijn Teutsche Academie der edlen Bau-, Bild und Malereiknste (1675 en 1679). Daarnaast kennen velen zijn schuttersstuk van de compagnie van Cornelis Bicker in het Rijksmuseum, dat zich evenals de Nachtwacht bevond in de Grote Zaal van de Kloveniersdoelen te Amsterdam. Van 1637 tot 1645 woonde en werkte Von Sandrart in Amsterdam. In deze tijd verkeerde hij in goed gezelschap van intellectuelen en machthebbers. Voor leden van de invloedrijke familie Bicker vervaardigde hij de huwelijksportretten (Amsterdams Historisch Museum) en voor Jacob Huydecoper schilderde hij een schoorsteenstuk (Rijksmuseum). Barlaeus en Vondel schreven de verzen bij de prentserie van de twaalf maanden van het jaar, gestoken naar ontwerpen van Von Sandrart.

Deze lezing brengt Von Sandrarts portretten van vijf Amsterdamse schrijvers en dichters onder de aandacht: Vossius, Hooft, Coster, Vondel en Barlaeus. Deze zijn vooral bekend van de door Cornelis Danckerts omstreeks 1641/42 uitgegeven gravures. Er zal worden ingegaan op de vermoedelijke ontstaansgeschiedenis van de reeks, waarbij de rolverdeling tussen Von Sandrart en zijn vaste graveurs Reynier van Persyn en Theodoor Matham centraal staat.

U bent van harte welkom.

Wat?Lezing N. Millekoop over Von Sandrarts portretten van Vossius, Hooft, Coster, Vondel en Barlaeus
Waar?Amsterdam (Bungehuis, Spuistraat 10), Nederland
Wanneer?05/10/2006