Evenementen

Themadag TST-centrale STEVIN

Op donderdag 30 november a.s. organiseert de TST-centrale een themadag met als titel "STEVIN: de gebruiker centraal".

In het kader van het door de Nederlandse en Vlaamse overheid gefinancierde STEVIN-programma (Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het Nederlands) wordt een digitale taalinfrastructuur voor het Nederlands ontwikkeld. In 2007 worden de eerste taalproducten verwacht. Dit zijn producten als digitale gegevensbanken, corpora van geschreven en gesproken taal, computationele lexica en tools voor verrijking van taalmateriaal. Deze materialen zullen gedistribueerd worden door de TST-centrale.

Omdat de projecten nog volop in ontwikkeling zijn of nog maar net zijn gestart, kan de stem van de gebruikers nu nog invloed hebben. Leden van de gebruikersgroepen van de STEVIN-projecten zullen aan het woord komen en de resultaten bekijken vanuit het perspectief van concrete toepassingen. Er wordt aandacht besteed aan bepaalde keuzes of afwegingen die tijdens het ontwikkelen gemaakt worden met het oog op de wensen van gebruikers. Ook zullen een aantal demoprojecten (projecten die bedoeld zijn om te laten zien hoe taal- en spraaktechnologie in de praktijk wordt ingezet) gepresenteerd worden. Steven Krauwer zal als discussieleider aanwezig zijn om de interactie tussen gebruikers en makers op gang te brengen.

Wat?Themadag TST-centrale STEVIN
Waar?Rotterdam,
Wanneer?30/11/2006
Meer informatie?TST-centrale
Laura van Eerten
+ 31 71 527 22 82
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Postbus 9515
2300 RA Leiden
Nederland
eerten@inl.nl
Website