Evenementen

Conferentie 'Dertien doelen in een dozijn. Werken aan taalcompetenties van leraren'

(Persbericht Nederlandse Taalunie
Den Haag, 4 oktober 2006:)

Conferentie ‘Dertien doelen in een dozijn. Werken aan taalcompetenties van leraren’.

Vakspecialisten en neerlandici buigen zich op 6 en 7 oktober in het Hof van Liere te Antwerpen over de praktische uitwerking van de dertien taalcompetenties waarover leraren van alle vakken zouden moeten beschikken.

De Nederlandse Taalunie heeft voor de bijeenkomst een 60-tal lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders uit basis- en voortgezet/secundair onderwijs uitgenodigd. Het zijn zowel vakspecialisten (aardrijkskunde, wiskunde etc.) als neerlandici. Samen bespreken zij hoe je binnen de praktijk van het onderwijs en in de lerarenopleiding concreet aan de slag kunt gaan met de ‘13 doelen’; taalcompetenties die eerder in opdracht van de Taalunie zijn beschreven. De conferentie vindt plaats op 6 en 7 oktober 2006 in het Hof van Liere op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen (Prinsstraat 13).

Taal speelt een belangrijke rol in het hele onderwijs en in alle vakken die daar aangeboden worden. Steeds meer lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders voor basis- en voortgezet/secundair onderwijs delen dat inzicht. Zij streven ernaar (aanstaande) leraren zo op te leiden en begeleiden dat zij doelbewust en vaardig met taal omgaan in het onderwijs aan hun leerlingen, en in contacten met leerlingen en ouders.

De Nederlandse Taalunie vroeg in 2003 aan een drietal deskundigen, welke taalcompetenties leraren van alle vakken in basis- en voortgezet/secundair onderwijs zouden moeten hebben. Deze groep heeft dertien taalcompetenties beschreven in een bundel met de titel ’Dertien doelen in een dozijn’. Er moet hierbij gedacht worden aan competenties als ‘Gesprekken voeren’, ‘Mondeling opdrachten geven’, Vertellen’. De publicatie is uitgegeven door de Nederlandse Taalunie en kan ook via internet gedownload worden: http://taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/taalcompetenties/

De conferentie is georganiseerd door de Nederlandse Taalunie, op initiatief van het Platform Onderwijs Nederlands en in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

In de Nederlandse Taalunie voeren de Nederlands, Vlaamse en Surinaamse overheid gezamenlijk beleid op het gebied van Nederlandse taal, onderwijs en letteren. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Taalunie is te vinden op www.taalunieversum.org.


Programma Taalunieconferentie
‘Dertien doelen in een dozijn. Werken aan taalcompetenties van leraren.’
6 en 7 oktober 2006
Hof van Liere, Universiteit Antwerpen

Vrijdag 6 oktober 2006:

10.30 - 11.30 uur: ontvangst en registratie

11.30 - 12.00 uur: opening door Rita Rymenans, conferentievoorzitter, Universiteit Antwerpen en Linde van den Bosch, algemeen secretaris Nederlandse Taalunie

12.00 - 12.30 uur: Wim van Beek, lerarenopleider natuuronderwijs in het basisonderwijs aan de Hogeschool INHOLLAND: ‘Met taal meer inhoud’

12.30 - 14.00 uur: lunch

14.00 - 15.30 uur: parallelle werkgroepen rond taalcompetenties van de leerkracht in interactie met leerlingen (met beeldmateriaal of presentaties)

15.30 - 16.00 uur: koffiepauze

16.00 - 17.30 uur: parallelle werkgroep rond taalcompetenties van de leerkracht in interactie met leerlingen (met beeldmateriaal of presentaties)

17.30 - 17.45 uur: afsluiting en mededelingen

18.00 - 19.00 uur: stadswandeling

19.00 - 21.00 uur: diner


Zaterdag 7 oktober 2006:

8.45 - 9.15 uur: ontvangst

9.15 - 9.30 uur: opening, korte voorstelling van de markt

9.30 - 11.00 uur: vrije markt met concrete voorbeelden uit de praktijk. U wandelt rond en ontmoet lerarenopleiders en –begeleiders uit Nederland en Vlaanderen die al werken rond taalcompetenties voor leraren. Zij delen hun vragen en problemen met u, maar ook hun oplossingen, suggesties en inzichten. U winkel-wandelt langs diverse sessies.

11.00 - 11.30 uur: Hilde van den Bossche, lerarenopleider aan de KaHo Sint-Lieven, campus Waas en vice-voorzitter van Lopon2: ‘Taalvaardigheid: een zaak van elke lerarenopleider’

11.30 - 12.00 uur: plenaire afsluiting met impressies uit de diverse sessies

12.00 - ... uur: receptie

Wat?Conferentie 'Dertien doelen in een dozijn. Werken aan taalcompetenties van leraren'
Waar?Antwerpen (Hof van Liere, Prinsstraat 13), België
Wanneer?06/10/2006 tot 07/10/2006