Evenementen

Scholingsdag Literatuuronderwijs

De faculteit Letteren en het Onderwijscentrum van de VU organiseren in samenwerking met Stichting Lezen een bij- en nascholingsdag voor leraren Nederlands, moderne vreemde talen en CKV1.

Het programma begint met een interessante plenaire bijeenkomst; daarna zijn er enkele workshoprondes. Hierin komen recente ontwikkelingen op de verschillende vakgebieden en literaturen alsmede ontwikkelingen in de literatuurwetenschap en de literatuurdidactiek aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de jongste ontwikkelingen in het literatuuronderwijs (cultuuroverdracht en leesplezier, literatuurgeschiedenis op de havo, geïntegreerd literatuuronderwijs ed.) Stichting Lezen presenteert zich als Kenniscentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.

Nadere informatie (incl. programma): www.onderwijscentrum.vu.nl.

Wat?Scholingsdag Literatuuronderwijs
Waar?Amsterdam (Vrije Universiteit),
Wanneer?01/12/2006
Meer informatie?Website