Evenementen

Workshop observerend leren bij schrijfonderwijs

Je leert niet zozeer beter te schrijven door zelf te schrijven, maar door te reflecteren op de keuzes die anderen maken tijdens het schrijven. Onderzoekers uit de VS, Nederland en Vlaanderen stellen vast dat observerend leren in een bepaalde fase van de schrijfvaardigheidsontwikkeling meer effect heeft dan gewone schrijfoefeningen maken. Maar hoe zorg je ervoor dat je leerlingen ook daadwerkelijk na wíllen denken over de schrijfproducten van anderen? In Levende Talen Magazine waren in het verleden al enkele publicaties te lezen waar op deze vraag werd ingegaan.

Iedere school is echter anders, iedere docent geeft op een andere manier haar schrijfonderwijs. Hoe kunt u in uw eigen lessenserie aan observerend leren een plaats toekennen? Tijdens een studiemiddag op 24 november 2006 biedt het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen u de mogelijkheid om kennis te maken met observerend leren bij schrijfvaardigheidsonderwijs en daarnaast om uw eigen lessenserie voor te leggen aan enkele experts en samen met andere docenten door te spreken.

In het eerste deel van de studiemiddag zullen Heleen Vellekoop, Mariet Raedts & Gert Rijlaarsdam een paar van de recente onderzoeken rond observerend leren bespreken en daarnaast lesvoorbeelden uit de praktijk geven. Ze laten zien dat er mogelijkheden zijn voor brugklas tot eerstejaarsstudenten, variërend van overtuigende brieven, schriftelijke handleidingen en uiteenzettende teksten op basis van bronnen.

De tweede helft van de workshop gaat erover hoe u observerend leren optimaal kunt inpassen in uw eigen lessen. U wordt met nadruk uitgenodigd een eigen les of eigen lessenserie mee te nemen, zodat in gezamenlijkheid kan worden bekeken in hoeverre de effectiviteit van de lessenserie 'opgekrikt' kan worden.

Heleen Vellekoop is vakdidactica Nederlands aan de Hogeschool Windesheim (Zwolle). Mariet Raedts is universitair docent Taalbeheersing (Hasselt, België) en rondt een proefschrift af over haar lessen observerend leren bij het leren schrijven van uiteenzettende teksten. Gert Rijlaarsdam is vakdidacticus Nederlands en doet onder andere onderzoek naar effectieve schrijfdidactiek (Amsterdam).

  • Datum: vrijdag 24 november 2006
  • Tijd: 13.30 uur - 17.00 uur
  • Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Weg der Verenigde Naties 1. Dit is op ongeveer 10 minuten loopafstand van Cs Utrecht. Voor routebeschrijving zie: http://www.domstad.nl
  • Deelnamekosten: voor leden van Levende Talen is deze workshop gratis, voor niet-leden 50 euro; dit bedrag s.v.p. contant betalen op de middag zelf (voor nota's wordt gezorgd); het is mogelijk om ter plekke lid te worden, zodat de toegang alsnog gratis is.
  • Aanmelding: via e-mail bij Margot de Wit (margotdewit@12move.nl) of Twan Robben (twanrobben@hotmail.com); . Vermeld uw naam, adres, en uw lidnummer LT.

Wat?Workshop observerend leren bij schrijfonderwijs
Waar?Utrecht (Cursus- en vergadercentrum Domstad, Weg der Verenigde Naties 1), Nederland
Wanneer?24/11/2006
Meer informatie?Levende Talen
Website