Evenementen

ANBF-colloquium rond studie Nederlands

ANBF-colloquium Is een historische dimensie in de studie Nederlands uit de tijd?

Bij gesprekken onder collega's over de toekomst van de studie Nederlands stellen sommigen dat deze studie in onze op communicatie gerichte maatschappij maar beter geheel en uitsluitend aan de hedendaagse taal en letteren gewijd kan zijn. De bedoeling van het colloquium is de argumenten voor of tegen een historische benaderingswijze met elkaar te confronteren en daarbij ook de collega's uit het buitenland te betrekken. De vraagstelling zal zowel vanuit taalkundig als didactisch en literair-historisch perspectief worden belicht en de voorgestelde antwoorden zullen uitgebreid met voorbeelden worden geïllustreerd. Deze verscheidenheid aan invalshoeken moet het onder meer mogelijk maken de relevantie van een historische dimensie in het academische curriculum kritisch te evalueren.

Nadere informatie: Neder-L 0610.48.

Wat?ANBF-colloquium rond studie Nederlands
Waar?Luik, België
Wanneer?24/11/2006