Evenementen

Lezing door Hubert Slings over de noodzaak van een literaire canon

Waarom Nederland een canon nodig heeft

lezing door
Hubert Slings
, secretaris Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon

donderdag 30 november 2006, 20.00 uur
PC Hoofthuis, zaal 105, Spuistraat 134, Amsterdam,
Toegang is gratis

Op 16 oktober overhandigde Frits van Oostrom het eindrapport van de commissie Nederlandse canon aan minister Van der Hoeven van OCW. De kern van de canon van Nederland bestaat uit vijftig onderwerpen (vensters) uit de Nederlandse cultuur en geschiedenis. De onderwerpen variëren van de hunebedden en Willem van Oranje tot de grondwet en de gasbel. De canon moet leiden tot meer kader en verdieping van de kennis over ons verleden. Het wordt geen nieuw schoolvak en past binnen de bestaande kerndoelen, datgene wat leerlingen moeten kennen en kunnen. En vooral moet de canon fungeren als inspirerend fundament. De docent is de sleutel voor een succesvolle aanpak: daarom moet er meer aandacht voor vakinhoud komen op de lerarenopleidingen en is het van belang nascholing te organiseren voor docenten.

Maar waarom had en heeft Nederland zo'n canon nodig? Daarover spreekt dr. Hubert Slings, secretaris van de commissie. Hubert Slings (1967) is verbonden aan de letterenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij houdt zich bezig met (onderwijs)beleidsadvies, literatuurdidactiek en cultuureducatie. Voorts is hij hoofdredacteur van http://www.literatuurgeschiedenis.nl, http://www.bijbelencultuur.nl en van de schooleditiereeks Tekst in Context. In 2000 promoveerde hij op Toekomst voor de Middeleeuwen: Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs.

Voor alles over de canon zie: http://www.entoen.nu/.

voor de goede planning t.a.v. de koffie/thee wordt aanmelding vooraf zeer op prijs gesteld. Stuur s.v.p. een kort mailtje naar: guido.leerdam@wolmail.nl.

Wat?Lezing door Hubert Slings over de noodzaak van een literaire canon
Waar?Amsterdam (P.C. Hoofthuis, zaal 105, Spuistraat 134), Nederland
Wanneer?30/11/2006