Evenementen

Congres 'Cross Over' over Nederlandse letterkunde

CROSS OVER
Universiteit van Amsterdam, 19 januari 2007
P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, Amsterdam (zaal 105)

Op 19 januari 2007 vindt aan de Universiteit van Amsterdam het Eerste Congres Nederlandse Literatuur plaats. Het thema van het congres is Cross Over. Het congres wordt georganiseerd door prof. dr. Geert Buelens (UU), prof. dr. Veerle Fraeters (UA), prof. dr. Johan Koppenol (VU), prof. dr. Bart Ramakers (RUG) en prof. dr. Thomas Vaessens (UvA).

De afgelopen decennia waren een bloeitijd voor de bestudering van de Nederlandse literatuur. Een relatief grote groep onderzoekers analyseerde bekende teksten uit de Nederlandse canon, maar ook lang verwaarloosde teksten kregen eindelijk de aandacht die ze verdienden, in uitgaven en studies. Het letterkundig onderzoek professionaliseerde, een ontwikkeling die samenging met enerzijds een sterke mate van specialisering per periode, en tegelijkertijd een verbreding van de aanpak binnen die afzonderlijke periodes: men was mediëvist of modernist, maar binnen dat vak dan wel gericht op de internationale literatuur of bijvoorbeeld op de bredere cultuurgeschiedenis.

Voor de bestudering van de Nederlandse letterkunde als geheel hebben deze ontwikkelingen als effect gehad, dat onderzoekers uit verschillende perioden steeds minder van elkaars werk op de hoogte zijn. Dat kan worden opgevat als een verlies, maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden om van elkaar te leren en de eigen inzichten te scherpen en te toetsen. Om die reden organiseren wordt het congres Cross Over gehouden (op vrijdag 19 januari 2007 in Amsterdam) dat nadrukkelijk de gehele Nederlandse letterkunde wil bestrijken, over verschillen van benaderingen en alle mogelijke vormen van ‘cross over’. Daarbij gaat het niet alleen om de grenzen tussen verschillende perioden, maar over alle denkbare wetenschappelijke grenzen, grensgebieden en grensverkeer, of het nu gaat om literaire vormen, theorieën, benaderingen van teksten, identiteiten of culturen.

Nadere informatie: http://cf.hum.uva.nl/~huizinga/nieuws/CrossOVer.htm.

Wat?Congres 'Cross Over' over Nederlandse letterkunde
Waar?Amsterdam (P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134), Nederland
Wanneer?19/01/2007
Meer informatie?Website