Evenementen

Colloquium: Vertalen voor artsen en patiënten

De doelstelling van dit colloquium is om alle actoren betrokken bij de communicatie met de patiënt met elkaar in contact te brengen. Hierbij gaat de speciale aandacht uit naar de communicatie in het Nederlands, die vaak vertaald wordt uit andere talen. De Europese en nationale overheden stellen richtlijnen en normen op voor deze communicatie, die zelden doordringen tot de vertalers en tolken actief op dit gebied. De vakliteratuur in deze materie moet ook helder en leesbaar opgesteld zijn, zodat deze weer kan dienen voor bijscholing van voor andere specialisten in medische communicatie. Dit colloquium brengt overheden, opdrachtgevers uit de farmaceutische en medische sector, uitgeverijen van wetenschappelijke werken en taalspecialisten samen. Een betere communicatie onder deze actoren onderling moet de communicatie met de patiënt ten goede komen.

Wat?Colloquium: Vertalen voor artsen en patiënten
Waar?Antwerpen, België
Wanneer?04/05/2007 tot 05/05/2007
Meer informatie?Lessius Hogeschool en de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen
+32 (0)2 513 09 15
BKVTF Montoyerstraat 24, bus 12 B-1000 Brussel België
admin@vertalers.be
Website