Evenementen

Studiemiddag rond Kennisontwikkeling in de opleiding van (toekomstige) leraren

De vereniging voor lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) organiseert op 28 februari 2007 een studienamiddag rond 'Kennisontwikkeling in de opleiding van (toekomstige) leraren'. Het onderwerp van de studienamiddag wil een antwoord formuleren op de vraag: wat is de kennisbasis voor (toekomstige) leraren? Kennisontwikkeling gebeurt via velerlei vormen: theorieën, instructiemodellen, onderzoeksresultaten, ervaringen en reflectie.

Kennisontwikkeling bij (toekomstige) leraren op een professionele en vernieuwende manier te kunnen blijven begeleiden en vormgeven, vraagt van lerarenopleiders - en hiermee bedoelen we zowel medewerkers aan de lerarenopleidingen in de cvo's, universiteiten en hogescholen alsook medewerkers van de pedagogische begeleiding, nascholingscentra, mentoren en directies in de scholen - een constante openheid naar nieuwe impulsen.

Deze studienamiddag wil een bijdrage leveren in deze zoektocht. Daartoe doet VELOV een beroep op sprekers uit zeer diverse hoeken: onderzoekers aan de universiteit, lesgevers, stagebegeleiders en coördinatoren aan hogescholen, vertegenwoordigers uit het brede werkveld en de nascholing.

De studienamiddag start met een presentatie van Eric Verbiest, waarin wordt gepeild naar de professionaliteit van de leraar vandaag.

Na de koffiepauze kan de deelnemer een keuze maken tussen drie parallelsessies:
- lectoraten in Nederland: een andere kijk op kennisontwikkeling
- op zoek naar een kennisbasis voor kennisontwikkeling
- kennisontwikkeling via samenwerking met het werkveld en nascholing

We sluiten af met een heerlijke borrel, hapjes en een boeiend gesprek. Voor meer informatie en inschrijven: www.lerarenopleiders-vlaanderen.be of www.velov.eu

Wat?Studiemiddag rond Kennisontwikkeling in de opleiding van (toekomstige) leraren
Waar?Leuven, België
Wanneer?28/02/2007
Meer informatie?Vereniging voor Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV)
Website