Evenementen

International Terminology Symposium "Terminologie: approches transdisciplinaires"

Het colloquium heeft volgende doelstellingen voor ogen: - een uitwisselingsforum voor terminologie ontwikkelen waarop experten uit disciplines als sociologie, ethnologie, politologie, documentalistiek, taaltechnologie, enz. uitgenodigd worden, - de recente wetenschappelijke vooruitgang en positie van terminologie bepalen, - recente terminologieresearch en -toepassingen bespreken, - de balans opmaken van recente ontwikkelingen op het vlak van terminologie in combinatie met andere disciplines en de impact van deze veranderingen op de terminologiepraktijk vastleggen, - terminologie-opleidingen afstemmen op deze ontwikkelingen.

Wat?International Terminology Symposium "Terminologie: approches transdisciplinaires"
Waar?Quebec, Canada
Wanneer?02/05/2007 tot 04/05/2007
Meer informatie?Université du Québec en Outaouais
(819) 773-1806
(819) 773-1808
Bureau de liaison université-milieu Université du Québec en Outaouais 283, boul. Alexandre-Taché, bureau F-0250 Case postale 1250, succursale Hull Gatineau (Québec) J8X 3X7 CANADA
blum@uqo.ca
Website