Evenementen

Lezing prof. Witkam: 'Mens of God? Voorspraak of verering in de Islam'

De Leidse universiteit heeft door de eeuwen heen een grote rijkdom aan materiaal voor onderzoek en onderwijs verzameld. In hun opbouw, diversiteit en continuïteit weerspiegelen deze 'Bijzondere Collecties' de ontwikkeling van de universiteit. Het Studium Generale en het Scaliger Instituut van de Leidse universiteit heeft een serie lezingen georganiseerd, die een overzicht biedt van deze Leidse collecties en laat zien wat hun rol is in het moderne wetenschappelijke onderzoek.

Een van de lezingen vindt plaats op 9 april 2003. Prof. dr. Jan Just Witkam (Oosterse Handschriften, Universiteitsbibliotheek) spreekt dan over 'Mens of God? Voorspraak of verering in de Islam'. Zowel in de islam als in het christendom doet zich de vraag voor of de gelovige God direct moet dienen of vereren, dan wel indirect door het verkrijgen van voorspraak van heiligen. In veel regio's van de islam is de heiligenverering een belangrijke vorm van godsdienstige beleving. Deze komt tot uitdrukking door het bezoek aan graven van heiligen, en ook aan het graf van de Profeet Muhammad in Medina. Maar deze verering heeft altijd tegenstanders gehad. En zeker door de opkomst van het Wahhabisme in het Arabische schiereiland sinds het midden van de 18e eeuw. In de voordracht wordt vooral behandeld hoe de soms excessieve verering van de Profeet Muhammad een 'puriteinse' reactie heeft opgeroepen, en hoe deze tot op de dag van vandaag merkbaar is. Als voorbeeld van deze twee tegenstrijdige stromingen zal een geïllustreerd gebedenboek uit de islamitische wereld besproken en vertoond worden waarin in de loop der eeuwen de invloed van deze stromingen te zien is.

Nadere informatie over de Leidse lezingencyclus: Neder-L 0302.06.

Wat?Lezing prof. Witkam: 'Mens of God? Voorspraak of verering in de Islam'
Waar?Leiden,
Wanneer?09/04/2003