Evenementen

Werkconferentie Nieuwe Vormen van Taal Leren

Op 25 mei 2007 organiseert de Nederlandse Taalunie een werkconferentie over Nieuwe Vormen van Taal Leren.

De conferentie is gebaseerd op de startnotitie en resultaten van schoolobservaties en is bestemd voor intermediairs, dat wil zeggen personen die scholen ondersteunen in vernieuwingsprocessen: begeleiders, opleiders, onderzoekers, leerplanontwikkelaars enzovoort. De conferentie heeft een tweeledig doel:
- De Nederlandse Taalunie wil de deelnemers een prikkel geven om systematischer aandacht te besteden aan de relatie tussen nieuwe vormen van leren en het onderwijs Nederlands, ofwel Nieuwe Vormen van Taal Leren.
- De Nederlandse Taalunie verwacht van de deelnemers feedback op het (video)materiaal dat we op dat moment beschikbaar hebben. Uiteindelijk is het de bedoeling om met behulp van die feedback een product (of producten) op te leveren waarmee de intermediairs scholen kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van Nieuwe Vormen van Taal Leren.

Zou u graag deelnemen aan de werkconferentie? U kunt uw interesse kenbaar maken via: kvanhelmond@taalunie.org. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!

Meer informatie is te vinden op het Taalunieversum.

Wat?Werkconferentie Nieuwe Vormen van Taal Leren
Waar?Antwerpen, België
Wanneer?25/05/2007
Meer informatie?Nederlandse Taalunie
Kim van Helmond
+ 31 70 346 95 48
kvanhelmond@taalunie.org