Evenementen

Nominering Nationale Alfabetiseringsprijzen 2007

Drie jaar geleden zijn de Nationale Alfabetiseringsprijzen ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om zogenaamde good practices breed onder de aandacht te brengen. De prijzen worden toegekend aan projecten en activiteiten die op bijzondere wijze hebben bijgedragen c.q. bijdragen aan de preventie en bestrijding van laaggeletterdheid.
Er zijn vijf categorieën:
· Lezen en schrijven op de werkvloer
· Lezen en schrijven in de volwasseneneducatie
· Leesbevordering
· Initieel Onderwijs (taal in po, vo, vmbo en mbo)
· Taboedoorbreking, werving en toeleiding

Het prijzengeld bedraagt 50.000 euro te verdelen over zes prijzen:

- Hoofdprijs (alle categorieën) 15.000,= euro
- Vijf eerste prijzen (één prijs per categorie) 7.000,= euro

Het prijzengeld is bedoeld voor de verdere ontwikkeling en de landelijke overdracht van het betreffende project.

De nominaties zullen beoordeeld worden door twee jury's. Een jury die is samengesteld uit prijswinnaars van voorgaande jaren zal zorg dagen voor een eerste selectie. Vervolgens zal het Comité van Aanbeveling van de Week van het Leren aangevuld met de prijswinnaar van 2006 en een vertegenwoordiger van jongeren gevraagd worden om de definitieve eindrangschikking te bepalen.

Bij de jurering zullen de volgende criteria gehanteerd worden:
· voorbeeldwerking
· samenwerking van partijen
· innovatieve aanpak
· geleverde inspanning
· behaalde resultaten op het gebied van preventie en/of bestrijding van laaggeletterdheid

De organisatie is in handen van CINOP en Stichting Lezen & Schrijven. Nominaties kunnen bij CINOP worden ingediend door onderwijsinstellingen, bibliotheken, welzijnsinstanties, maatschappelijke organisaties en andere organisaties die betrokken zijn bij preventie en bestrijding van laaggeletterdheid.

De deadline voor het indienen van de nominaties voor 'de Nationale Alfabetiseringsprijzen' is dinsdag 1 mei 2007. Elke inzending moet voorzien zijn van minimaal twee handtekeningen van personen van de betrokken organisaties die het project nomineren.

De prijzen worden bekendgemaakt en uitgereikt in de Week van de Alfabetisering.

Wat?Nominering Nationale Alfabetiseringsprijzen 2007
Deadline: 1 mei 2007, uitreiking: september 2007
Waar?Nederland,
Wanneer?01/05/2007
Meer informatie?CINOP, Aanvalsplan Laaggeletterdheid
Linda van den Heuvel
073 - 6 800 724
Postbus 1585
5200 BP 's-Hertogenbosch
lheuvel@cinop.nl
Website