Evenementen

'Taalgericht vakonderwijs leidt tot betere kwaliteit'

Hebben leerlingen plezier in leren? Merken ze dat ze beter worden in het vak? En in de taal die bij het vak hoort? Geven docenten met plezier les? Begrijpen de leerlingen wel goed wat de docent zegt? Wat kan ik hier als schoolleider, lerarenopleider, vakdocent, docent Nederlands, taalcoördinator of schoolbegeleider aan doen? Deze vragen zullen o.a. op donderdag 14 juni 2007 tijdens de negende landelijke werkconferentie van het Platform Taalgericht Vakonderwijs in Slot Zeist aan de orde komen.

Samen met docenten bieden de leden van het Platform Taalgericht Vakonderwijs een dag lang voorbeelden, verdiepende workshops en de mogelijkheid tot uitwisseling en discussie over de rol van taal bij leren. Uitgangspunt van taalgericht vakonderwijs is dat leerlingen leren in rijke contexten, met veel interactie en de nodige taalsteun, om ze tot hoge prestaties te brengen. Hetzelfde geldt voor docenten, taalcoördinatoren, schoolleiders en schoolbegeleiders. Zij leren van en met elkaar - ook buiten de school - door van gedachten te wisselen over de rol van taal bij leren.

Programma
Naast plenaire inleidingen over taalgericht vakonderwijs en het schoolvak Nederlands worden tijdens praktijkpresentaties van docenten de invoering en de uitwerking van taalgericht vakonderwijs uitgediept. Daarbij zal thematisch en doelgroepgericht gewerkt worden. In rondetafelgesprekken, debatten en discussies staan de ervaringen van iedere groep centraal. Hoe kan bijvoorbeeld een schoolleider taalgericht vakonderwijs helpen vormgeven? Hoe organiseert hij of zij dat zijn of haar docenten zich ontwikkelen tot taalgerichte vakdocenten? Van welke ervaringen van collega-schoolleiders kun je profiteren? In iedere middaggroep staan dergelijke beroepsspecifieke vragen centraal.

Plaats en tijdstip
De negende landelijke werkconferentie van het Platform Taalgericht Vakonderwijs wordt gehouden op donderdag 14 juni 2007, in Slot Zeist te Zeist. Deelnemers betalen EUR 225,- inclusief lunch en eindverslag. De conferentie is gratis voor deelnemers die een presentatie geven.

Wat?'Taalgericht vakonderwijs leidt tot betere kwaliteit'
Werkconferentie
Waar?Zeist,
Wanneer?14/06/2007
Meer informatie?Platform Taalgericht Vakonderwijs
Monique Beernink
053 - 4840 503
Website