Evenementen

Tweedaags congres over de (post)koloniale biografie

Op 29 en 30 maart 2007 organiseert het Biografie Instituut in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden, een tweedaags congres over de (post)koloniale biografie.

Tijdens dit congres staan biografieën-in-wording van vooraanstaande personen uit de Nederlandse (post)koloniale geschiedenis centraal. De aandacht voor het persoonlijke van een mensenleven biedt een aantrekkelijk perspectief voor de reconstructie van de bijzondere invloed en impact die individuen op de geschiedenis hebben gehad.

Vertegenwoordigers van een aantal sociaal-maatschappelijke groepen zullen tijdens dit congres in het licht worden gezet. Zo zal aandacht worden geschonken aan 'ideaaltypen' als de strijder, de verheffer, de literator, de adviseur, de politicus, de denker, de held, de ontdekkingsreiziger, de activist, de militair, de homo universalis, de dichter en de internationalist.

Cruciaal is de vraag of deze individuen representatief kunnen worden geacht voor hun geestverwanten, hun generatie en de socio-economische groep waaruit zij voortkomen. De voordrachten worden in een breder kader geplaatst door ze te verbinden met de nationale heldencultuur van Indonesië en de van de biografische traditie in Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.

Aanmelden
De kosten van deelname bedragen EUR 20,- voor twee dagen (studenten EUR 10,-), of EUR 12,50 per dag, inclusief lunch op de eerste dag en een drankje na op beide dagen.

Aanmelden kan door overmaking van het bedrag op rekeningnummer 978593197 t.n.v. Biografie Instituut, m.v.v. de dag(en) waarop u komt.

Bekijk via deze link de brochure, of vraag deze gratis aan door te mailen naar info@biografieinstituut.nl.

Wat?Tweedaags congres over de (post)koloniale biografie
Waar?Groningen,
Wanneer?29/03/2007 tot 30/03/2007
Meer informatie?Biografie Instituut
Rijksuniversiteit Groningen
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Tel: 050-363 5816
www.biografieinstituut.nl

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Reuvensplaats 2
2311 BE Leiden
Tel: 071-527 2295
www.kitlv.nl

Instituut voor Geschiedenis
Universiteit Leiden
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Tel: 071-527 2654
www.leidenuniv.nl

Website