Evenementen

Sluitingsdatum 3de open STEVIN-projectoproep

Open Oproep

De derde open oproep gebeurt in een enkele fase: indiening van volledige voorstellen, externe beoordeling en prioritering door het International Assessment Panel (IAP), beoordeling en prioritering door de Programmacommissie, en honoreringsbesluit door het Programmabestuur. De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is vastgesteld op 22 mei 2007. Het maximale budget voor de derde Open Oproep is vastgesteld op 2,3 miljoen euro. Volledige voorstellen met een maximum duur van 3 jaar kunnen worden ingediend. De klemtoon ligt op toepassingsgerichte voorstellen.

De volledige Engelse tekst met alle specifieke details van de derde STEVIN-oproep voor O&O-projecten is hier beschikbaar (PDF (7 pagina's, 94 kB).

Voor meer informatie over de lopende open oproep wordt ook nog verwezen naar:
de STEVIN-programmapagina Open Oproep van NWO
de richtlijnen voor het indienen van een projectvoorstel (PDF 7 pagina's, 133 kB)

Vooropgesteld tijdspad:
eindindiendatum: 22 mei 2007 om 12.00 uur
beoordeling internationale experten (IAP): juni 2007
weerwoord aanvragers: laatste week juni 2007
beoordeling STEVIN PC: juli 2007
besluit TST-bestuur: juli 2007
effectieve start: september 2007

Wat?Sluitingsdatum 3de open STEVIN-projectoproep
Waar?,
Wanneer?22/05/2007
Meer informatie?
Nederlandse Taalunie
Peter Spyns
pspyns@taalunie.org
+31(0)70-3469548

NWO
Alice Dijkstra / Brigit van der Pas
dijkstra@nwo.nl / pas@nwo.nl
+31(0)70-3440736 / 567

Senter Novem
Hans Kruithof
J.A.Kruithof@senter.nl
+31(0)70-3735363


Website