Evenementen

Netwerkbijeenkomst over doorgaande lijnen roc-pabo

Op 20 april organiseert LOPON een netWERKbijeenkomst waarin het project "doorgaande lijnen roc-pabo" centraal staat. Dit project is gericht op het ontwerpen van een programma voor roc- en pabostudenten, om hen te leren de taalontwikkeling van jonge kinderen (tussen 0 en 7) jaar te stimuleren.

We geven allereerst een stand van zaken rondom de vier doelen: Observeren van taalontwikkeling en taalonderwijs, Voorlezen en vertellen, Meertaligheid en anderstaligen en Ontluikende en beginnende geletterdheid.

De eerste drie doelen zijn inmiddels voor een deel uitgewerkt en met het vierde doel is een start gemaakt. We willen jullie de resultaten voorleggen, maar hebben jullie vooral nodig omdaar met een kritische blik naar te kijken, om mee nieuwe initiatieven te ontwikkelen en om kennis te delen. We zullen na een kennismaking en een plenair gedeelte in groepen werken vanuit voorbeelden en denkroosters. De ideeën die daaruit voortkomen zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het project. Op die manier wordt het veldproject een project van ons allen en kan de opleiding er alleen maar bij winnen.

Deze dag is bedoeld voor alle opleiders Nederlands van de lerarenopleidingen (VL) en pabo's (NL) roc-docenten (NL) van bijvoorbeeld de opleidingen onderwijs- en klassenassistent. De Vlaamse opleiders van de opleiding kleuteronderwijs willen we heel speciaal uitnodigen om hun expertise ter beschikking te stellen.

Programma
09.30 - 10.00 uur Inloop
10.00 uur Welkomstwoord
- 10.00 - 11.00 uur Ledenvergadering voor LOPON leden
- 10.00 - 11.00 uur Markt met vier themahoeken
11.00 - 11.30 uur Pauze
11.30 - 12.30 uur Inleiding over het project 'Doorgaande lijnen roc-pabo'
12.30 - 13.30 uur Lunch
13.30 - 15.30 uur Opdrachtencircuit
15.30 - 16.00 uur Plenaire afsluiting: opbrengst
16.00 uur Drankje

Klik hier en hier voor meer informatie.

Wat?Netwerkbijeenkomst over doorgaande lijnen roc-pabo
Waar?Den Bosch, HAS (Hogere Agrarische School),
Wanneer?20/04/2007
Meer informatie?Vereniging Lopon2
lopon2@planet.nl
Website