Evenementen

TNO-colloquium inburgeringstoets

Mensen uit een aantal landen die zich duurzaam in Nederland willen vestigen moeten tegenwoordig een inburgeringsexamen afleggen. Dit examen toetst de taalvaardigheid van kandidaten en de kennis van de Nederlandse cultuur en samenleving.

Eind 2003 gaf het ministerie van Justitie een consortium bestaande uit CINOP, LTS en het Amerikaanse bedrijf Ordinate de opdracht om deze toetsen te ontwikkelen. Het inburgeringsexamen wordt via de telefoon afgenomen. De antwoorden worden automatisch verwerkt en de computer bepaalt of het taalvaardigheidsniveau van een kandidaat voldoende hoog is en of hij/zij voldoende kennis heeft van de Nederlandse samenleving.

Bij de ontwikkeling van de examens ontstond kritiek op de automatische inburgeringstoetsen. Is een computer wel in staat om op basis van de toetsantwoorden de taalvaardigheid te beoordelen? Kan de computer de inhoudelijke correctheid van toetsantwoorden voldoende nauwkeurig bepalen? Is de zak/slaaggrens goed ingesteld? De vraag was of deze ongerustheid terecht was. In mei 2005 heeft TNO de opdracht gekregen om een second opinion te geven over de spraaktechnologische aspecten van het inburgeringsexamen. Echter na een half jaar kwam TNO tot de slotsom dat er te weinig informatie was om goed onderbouwde conclusies te kunnen trekken. Er werd besloten om het onderzoek te verlengen en nieuwe onderzoeksgegevens te verzamelen van 500 examenkandidaten.

In dit colloquium zal dr.ir. Judith Kessens van TNO ingaan op de werking van de automatische inburgeringstoetsen en de resultaten van het TNO onderzoek bespreken.

Wat?TNO-colloquium inburgeringstoets
Waar?Soesterberg,
Wanneer?29/06/2007
Meer informatie?TNO Defensie en Veiligheid
Marjolein Klootwijk
+ 31 346 35 63 28
Afdeling communicatie
Postbus 23
3769 ZG Soesterberg
Nederland
marjolein.klootwijk@tno.nl