Evenementen

Evenementen rond Nederlands op school 0


00/00 in
B&W-café (Nederland 3) over Alfabetisering Autochtone Nederlanders
10/09 in Televisie, Nederland 3
Uitreiking ANV-prijs aan Dasja Droegaljova
03/12 in Brussel
Uitreiking Taalunie Scriptieprijs en Taaluniequiz voor studententeams
13/12 in Amsterdam
Workshop M. Roelofs over het beoordelen van verhalen van leerlingen
12/03 in Amsterdam
De Nationale Voorleesdag
15/05 in Nederland
Lezing Marjon Daane over integratieproject Wereldklas
12/11 in Antwerpen
Uitreiking interuniversitaire Taalunie Scriptieprijs
11/12 in Tilburg
VMBO-symposium "Nederlands in doorgaande lijn"
22/01 in Arnhem
Nationale Voorleesdagen
27/01 in Nederland
Uitreiking Taalunie Onderwijsprijs
31/03 in Den Haag, Nederland
Conferentie Taalgericht Vakonderwijs
13/05 in Slot Zeist, Nederland
Studiebijeenkomst dyslexie
14/05 in Amsterdam, Nederland
Afscheidscollege prof. Aarnoutse over taalontwikkeling kinderen
04/06 in Nijmegen, Nederland
Oratie prof. Knoors over regulier basisonderwijs aan dove kinderen
24/06 in Nijmegen, Nederland
Conferentie Literaire leesprocessen van leerlingen
01/10 in Wilrijk (Antwerpen), België
Dag van het Literatuuronderwijs 2004
05/11 in Rotterdam, Nederland
Conferentie Groot Gelijk?!
23/11 in Aalst, België
President Venetiaan geeft startsein voor verrijkte Taalunie
12/01 in Paramaribo, Surniname
Sluitingsdatum Elisabeth Eybers-beurs
28/02 in Pretoria (Zuid-Afrika), Zuid-Afrika
VVM-colloquium voor lerarenopleiders uit Vlaanderen en Nederland
20/04 in Wilrijk/Antwerpen (Campus Drie Eiken), België
Start van lees- en schrijfcampagne Taalkr8!
20/04 in Purmerend, Nederland
Conferentie 'Aan het werk in de taalwerkplaats'
21/04 in Nieuwegein, Nederland
Conferentie 'Taalonderwijs, nu en straks'
26/04 in Zwolle, Nederland
Studiedag 'Meertaligheid zonder meer?'
28/04 in Utrecht, Nederland
Finale De Nationale Voorleeswedstrijd
25/05 in Utrecht (Muziekcentrum Vredenburg), Nederland
7e Werkconferentie over Taalgericht vakonderwijs
14/06 in Zwolle, Nederland
Wereldalfabetiseringsdag
08/09 in Wereld
Uitreiking Taalunie Scriptieprijs tijdens VIOT-conferentie
09/12 in Nijmegen (Aula Radboud Universiteit Nijmegen), Nederland
Discussiedag spelling
10/12 in Oegstgeest (hotel 'Het witte huis'), Nederland
symposium 'NT2 revisited'
10/02 in Diemen, Nederland
Taalforumconferentie 'Taal en onderwijskansen in Nederland en Vlaanderen'
18/04 in Antwerpen (in de nieuwe bibliotheek Permeke), België
VVM-voorjaarsconferentie over schrijfvaardigheidsonderwijs
21/04 in Antwerpen (Wilrijk, Campus De Drie Eiken), België
Uitreiking Taalunie Onderwijsprijs 2006
17/05 in Brussel (Vlaams Parlement), België
Lancering project Taalkr8! voor vmbo door prinses Laurentien
05/09 in Zwolle (vmbo-scholengemeenschap Van Der Capellen), Nederland
Grote Canon Leesclub: 'Dubbelspel' - Frank Martinus Arion
18/10 in Amsterdam (P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134) , Nederland
OSL-workshop 'Jeugdliteratuur'
26/10 in Utrecht (Curatorenkamer, Kromme Nieuwegracht 29, 0.23), Nederland
Dag van het Literatuuronderwijs
01/11 in Rotterdam (Congrescentrum De Doelen) , Nederland
Workshop observerend leren bij schrijfonderwijs
24/11 in Utrecht (Cursus- en vergadercentrum Domstad, Weg der Verenigde Naties 1), Nederland
ANBF-colloquium rond studie Nederlands
24/11 in Luik, België
Lezing door Hubert Slings over de noodzaak van een literaire canon
30/11 in Amsterdam (P.C. Hoofthuis, zaal 105, Spuistraat 134), Nederland
Scholingsdag Literatuuronderwijs
01/12 in Amsterdam (Vrije Universiteit)
Studiemiddag over gebruik internet bij schoolvak Nederlands
15/12 in Utrecht (Kromme Nieuwe gracht 80, zaal 1.13), Nederland
Good Practice Day Talen over de toekomst van het talenonderwijs
26/01 in Leiden (Pieter de la Court-gebouw, Wassenaarseweg 52), Nederland
Masterclass voor lerarenopleiders Nederlands en Nederlands als tweede taal
09/02 in Den Bosch, Nederland
Studiemiddag rond Kennisontwikkeling in de opleiding van (toekomstige) leraren
28/02 in Leuven, België
Première Lees en Schrijf!
05/03 in Utrecht
VVM Lenteconferentie
21/03 in Antwerpen, België
Netwerkbijeenkomst over doorgaande lijnen roc-pabo
20/04 in Den Bosch, HAS (Hogere Agrarische School)
Nominering Nationale Alfabetiseringsprijzen 2007
01/05 in Nederland
Werkconferentie Nieuwe Vormen van Taal Leren
25/05 in Antwerpen, België
'Taalgericht vakonderwijs leidt tot betere kwaliteit'
14/06 in Zeist
'Taalscholing op de werkvloer'
27/09 in Den Haag, Nederland
LVVN-congres 'Van toen, nu en straks'
06/10 in Utrecht, Nederland
Landelijke studiedag Levende Talen
02/11 in Zwolle, Nederland
Praktijkconferentie: taal, doel en middel
02/11 in Arnhem, Nederland
Studiedag over taal
09/11 in Antwerpen, België
Jubileumcongres LES
10/11 in Amsterdam, Nederland
'Over de grens'; literatuurmiddag
21/11 in Den Haag, Nederland
Nederlands WERKt
06/12 in Brussel, België
Studiedag over zinvol en zinnig onderwijs in stijl, spelling en grammatica
15/01 in Utrecht, Nederland
Vmbo-conferentie voor docenten Nederlands
23/01 in Utrecht, Zwolle en Eindhoven, Nederland
Dag van Taal, Kunsten & Cultuur
08/02 in Groningen, Nederland
Stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie
12/03 in Antwerpen, België
Immersiedag
15/03 in Brussel, België
Leren en leven met bits en bytes
20/03 in Arnhem, Nederland
Conferentie 'Literacy in the age of new media'
28/03 in Amsterdam, Nederland
Rondetafelgesprek in De Rode Hoed en Schrijven en drijven
09/04 in Amsterdam, Nederland
Conferentie Literatuur in de tweede fase
17/04 in Utrecht, Nederland
Anela voorjaarsstudiedag
18/04 in Leiden
Conferentie Taal in de etalage
22/04 in Rotterdam, Nederland
Debat Taal in het Vlaamse onderwijs
23/04 in Antwerpen, België
voorjaarsconferentie VVM-Netwerk
09/05 in Antwerpen, België
Landelijke finale Nationale Voorleeswedstrijd
21/05 in Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam, Nederland
Eindexamenbesprekingen Nederlands 2008
22/05 in Utrecht/Groningen, Nederland
Forumdiscussie 't is vol boeken hier
26/05 in Amsterdam, Nederland
KANTL-colloquium contrastief taalonderzoek Nederlands-Frans
29/05 in Gent, België
Language Teaching Symposium 2008
30/05 in Gent, België
Streektaalconferentie "Dialect, van schoot tot school?"
06/06 in Rilland
Conferentie 'Over de drempels met taal'
10/06 in Utrecht, Nederland
Overdrachtsconferentie assessment 'De deur uit'
17/06 in Amsterdam, Nederland
Oprichtingsbijeenkomst Taalcoach Academie
05/09 in Amersfoort, Nederland
De Lat hoog voor iedereen!
18/09 in Leuven, België
De taalontwikkelende (vak)leraar
26/09 in Utrecht, Nederland
Europese Dag van de Talen
26/09 in diverse locaties
Veldraadpleging Nederlands (voortgezet onderwijs)
02/10 in Arnhem, Nederland
schoolleiderslunch 'Taalvaardig (v)mbo!'
03/10 in Groningen, Nederland
Expertmeeting Doorlopende leerlijnen Taal
08/10 in Groningen, Nederland
Conferentie Tijd voor Taal!
09/10 in Houten, Nederland
Congres Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap
10/10 in Brussel, België
Conferentie Peiling Nederlands in het basisonderwijs
15/10 in België
Taalcompetenties Nederlands: beter worden in taal.
29/10 in Utrecht, Nederland
Studiedag Begrijpen lezen en woordenschat
03/11 in Utrecht, Nederland
Dag van het Literatuuronderwijs
07/11 in De Doelen, Rotterdam, Nederland
Landelijke Studiedag Levende Talen
07/11 in Zwolle , Nederland
Op zoek naar het succes van inburgering
14/11 in Utrecht, Nederland
Taal Telkens Anders: ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden
20/11 in Etten Leur
Lezen en kijken
21/11 in Amsterdam, Nederland
Taaluniedebat 2008
24/11 in Amsterdam, Nederland
Meer Meertalenbeleid! Landelijke studiedag Taal en Cultuur.
28/11 in Amsterdam, Nederland
Luisterogen studieochtend
04/12 in Antwerpen, België
Conferentie VO Masterplan Dyslexie
10/12 in Utrecht, Nederland
Studiedag Taalverzorging - APS
13/01 in Utrecht, Nederland
Symposium Vensters op de canon
14/01 in Tilburg , Nederland
Vmbo-conferentie 'Brandende kwesties' - Utrecht
21/01 in Utrecht, Nederland
Vmbo-conferentie 'Brandende kwesties' - Meppel
22/01 in Meppel, Nederland
Literatuuronderwijs: hoe doe je dat?
23/01 in Amsterdam, Nederland
Vmbo-conferentie 'Brandende kwesties' - Eindhoven
29/01 in Eindhoven, Nederland
Achtste Dag van Taal, Kunsten & Cultuur
30/01 in Groningen, Nederland
Havo/vwo-conferentie voor docenten Nederlands (APS)
04/02 in Utrecht, Nederland
ERK-symposium
05/02 in Antwerpen, Provinciehuis, België
Good Practice Day Talen 9
06/02 in Leiden, Nederland
Havo/vwo-conferentie voor docenten Nederlands (APS)
12/02 in Eindhoven, Nederland
WAP-discussiemiddag: (taal)leerproblemen in het basisonderwijs
27/02 in Amsterdam, Nederland
Lunchbijeenkomst 'Lezen in het PO'
27/02 in Groningen, Nederland
Succesfactoren NT2 - implementatietrajecten
04/03 in Utrecht, Nederland
Taalconferentie en première film 'Onzichtbare Taaltaken'
04/03 in Amsterdam, Nederland
Taal is cruciaal III
13/03 in Den Haag - Nootdorp, Nederland
Dag van de Literatuur 2009
19/03 in Rotterdam, Nederland
Studiedag Plezier in taal - APS
19/03 in Utrecht, Nederland
Uitreiking De inktaap
24/03 in Antwerpen, België
Conferentie Literatuuronderwijs in 2009
26/03 in Utrecht, Nederland
Studiemiddag Lezen in het vmbo
27/03 in Utrecht, Nederland
Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal officieel van start
01/04 in Brussel, België
Minisymposium over laaggeletterdheid nav film The Reader
03/04 in Groningen, Nederland
Dag van de Jonge Jury
15/04 in Den Haag, Nederland
vmbo-examens Nederlands in verandering
17/04 in Utrecht, Nederland
Taal in de etalage
21/04 in Rotterdam, Nederland
Conferentie 'Dyslexie in de basis'
23/04 in Utrecht, Nederland
Minisymposium Wat moeten wij met de grammatica?
08/05 in Nijmegen
Boekenfeest Kinder- en Jeugdjury
10/05 in Brussel, België
Expertmeeting Lezen - Etoc
13/05 in Groningen, Nederland
KVAB-Lentecyclus: Voor- en nadelen en praxis van de meertalige opvoeding
13/05 in Brussel
Impulsen voor het literatuuronderwijs
15/05 in Amsterdam, Nederland
Eindexamenbesprekingen Nederlands 2009
25/05 in Utrecht/Groningen/Zoetermeer, Nederland
Masterclass Coachen op taal
27/05 in Utrecht, Nederland
Fahrenheit451 Studiedag
27/05 in Gent, België
Finale Nationale Voorleeswedstrijd
27/05 in Utrecht, Nederland
Finale Write Now!
21/06 in Rotterdam, Nederland
Dag van de Geletterdheid (Wereldalfabetiseringsdag)
08/09 in Zeist, Nederland
GO! voor Taal
19/09 in Gent, België
Europese Dag van de Talen
26/09 in heel Nederland & Vlaanderen
tweejaarlijks congres van de Landelijke Vereniging Van Neerlandici
03/10 in Utrecht, Nederland
Studiedag Plezier in Taal
15/10 in Breukelen, Nederland
Studiedag Geïntegreerde Geletterdheidstrajecten
23/10 in Brussel, België
Literatuurgeschiedenis op het havo
27/10 in Amsterdam, Nederland
Creatief schrijven als onderdeel van Nederlands
10/11 in Amsterdam, Nederland
Meer tijd voor taal!
19/11 in Nootdorp (Den Haag), Nederland
ANBF-onderzoeksmarkt
21/11 in Brussel, Université Libre de Bruxelles, België
Studiedag Actief taal-leren met ICT
03/12 in Utrecht, Nederland
Presentatie Kennisplatform Taalontwikkelende Leraar
11/12 in Utrecht, Nederland
Studiedag Taalverzorging
12/01 in Utrecht, Nederland
Studiedag Gedichtendag
13/01 in Antwerpen, België
Studiemiddag Nieuwe Leermiddelen
18/01 in Amersfoort, Nederland
Iedereen leest! - Symposium Jeugdliteratuur
27/01 in Tilburg , Nederland
Gedichtendag 2010
28/01 in België en Nederland
Dag van Taal, Kunsten & Cultuur
05/02 in Groningen, Nederland
Studiedag Begrijpend lezen en woordenschat
09/02 in Nederland, Utrecht
Docentendag Talen
10/02 in Nieuwegein, Nederland
Expertmeeting Taalstimulering van het jonge kind
17/02 in Groningen, Nederland
Studiemiddag Taalbeleid op havo-vwo scholen
18/02 in Utrecht, Nederland
studiedag communicatie met anderstalige ouders
23/02 in Brussel, België
Symposium: dyslexie bij kinderen en jongvolwassenen
05/03 in Antwerpen, België
BVNT2-studiedag over woordenschat
05/03 in Gent, België
Uitreiking De inktaap
08/03 in Rotterdam, Nederland
Lezen voor de lol: fictie in het vmbo
18/03 in Utrecht, Nederland
De adolescentenroman: grenzen en grensoverschrijdingen
18/03 in Nijmegen, Nederland
Studieconferentie 'Elke leerling telt'
22/03 in Lunteren, Nederland
Lezen Centraal
23/03 in Ede, Nederland
Meeslepend literatuuronderwijs
24/03 in Utrecht, Nederland
Good Practice Day Talen
26/03 in Leiden, Nederland
Studiedag Collega's motiveren voor taalbeleid
08/04 in Utrecht, Nederland
Dag van de Jonge Jury
14/04 in Den Haag, Nederland
De adolescentenroman: grenzen en grensoverschrijdingen
15/04 in Nijmegen, Nederland
Conferentie Taal en Rekenen
15/04 in Utrecht, Nederland
Congres Inburgering & Kwaliteit 
20/04 in Amersfoort, Nederland
BVNT2-studiemiddag over woordenschatontwikkeling in NT2-lessen
23/04 in Utrecht, Nederland
Conferentie Taal in de Etalage
27/04 in Nederland, Rotterdam
Studiemiddag Taalbeleid op havo-vwo scholen (herh.)
28/04 in Utrecht, Nederland
Lenteconferentie Netwerk Didactiek Nederlands
07/05 in Antwerpen, België
Bekendmaking winnaars Kinder- en Jeugdjury
09/05 in Brussel, België
Finale Nationale Voorleeswedstrijd
19/05 in Utrecht, Nederland
De hype voorbij? Taalbeleid in het hoger onderwijs.
25/05 in Antwerpen, België
Studiedag Lezen in bso en tso
26/05 in Gent, België
Impulsen voor het literatuuronderwijs
28/05 in Amsterdam, Nederland
Conferentie meeslepend literatuuronderwijs
03/06 in Nieuwegein, Nederland
Wat moet de leraar Nederlands?
05/06 in Utrecht , Nederland
Uitreiking Prijs van de Nederlandse Kinderjury 2010
23/06 in Amsterdam, Nederland
Dag van de alfabetisering 2010
08/09 in 's-Hertogenbosch, Nederland
1e landelijke congres health literacy
09/09 in Amersfoort, Nederland
Conferentie 5 jaar Stichting Taalvorming
22/09 in Amsterdam, Nederland
Conferentie Poëzie in de klas
06/10 in Amsterdam, Nederland
Symposium Taal op school (+ call for posters)
08/10 in Amsterdam, Nederland
Minisymposium 'Vier maal taal'
08/10 in Groningen, Nederland
Studiedag 'de taalcoördinatoren bij elkaar'
13/10 in Utrecht, Nederland
Paneldag over doorlopende leerlijnen spreekvaardigheid
14/10 in Utrecht | Amersfoort, Nederland
Expertmeeting taalbeleid van het Etoc
12/11 in Groningen, Nederland
Symposium 'Nederlands voor anderstalige jongeren'
13/11 in Brussel, België
Congres Op tijd voor taal!
18/11 in Nederland
Uitreiking Grote Jongerenliteratuur Prijs
19/11 in Den Haag, Nederland
Studiedag jeugdliteratuur in de klas, Brussel
20/11 in ABC-huis in Brussel, België
Congres Nederlands Taal van (n)u
23/11 in Utrecht, Nederland
2e Nationale Docentencongres Talen
25/11 in 's-Hertogenbosch, Nederland
Publiekssymposium 'Een hoofd vol taal. Over meertaligheid'
27/11 in Leiden, Nederland
Conferentie 'Met recht geletterd'
29/11 in Leuven, België
Dag van het Literatuuronderwijs
02/12 in Rotterdam, Nederland
Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing
11/01 in Uttrecht, Nederland
Uitreiking Taalunie Scriptieprijs 2010
12/01 in Leiden, Nederland
De kracht van (voor)lezen in het vmbo en praktijkonderwijs
14/01 in Amsterdam, Nederland
Talenconferentie vmbo
18/01 in Utrecht, Nederland
Elfde Good Practice Day Talen
28/01 in Leiden, Nederland
Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing
31/01 in Utrecht, Nederland
Conferentie Van A naar B(eter)
02/02 in Utrecht, Nederland
Studiedag Lekker lezen: fictie in het vmbo
03/02 in Utrecht, Nederland
Dag van taal, kunsten & cultuur
04/02 in Groningen, Nederland
Conferentie Van A naar B(eter)
10/02 in Eindhoven, Nederland
Studiedag Begrijpend lezen en woordenschat
10/02 in Utrecht, Nederland
Uitreiking De Inktaap 2011
01/03 in Antwerpen, België
Trefdag NT2 - Leuven
04/03 in Leuven, België
studiedag De kracht van voorlezen
15/03 in Utrecht, Nederland
Dag van de Literatuur 2011
17/03 in Rotterdam, Nederland
(Taal)beleid in het hoger onderwijs
17/03 in Antwerpen, België
Lezen Centraal
22/03 in Ede, Nederland
Trefdag NT2 - Brugge
25/03 in Brugge, België
Trefdag NT2 - Gent
01/04 in Gent, België
Studiemiddag examens havo/vwo Levende Talen
06/04 in Utrecht, Nederland
Dag van de Jonge Jury
13/04 in Den Haag, Nederland
Lunchbijeenkomst Etoc over taalbeleid
13/04 in Groningen, Nederland
APS - taalcoördinatorendag
14/04 in Utrecht, Nederland
Taalconferentie VO: Taal in de Etalage
19/04 in Rotterdam, Nederland
Conferentie Vurrukkulluk literatuuronderwijs
19/04 in Utrecht, Nederland
Anéla-WAP Voorjaarsstudiedag Meertaligheidsbeleid
20/04 in Utrecht, Nederland
Studiemiddag examen vmbo-gl/tl - Levende Talen
20/04 in Utrecht, Nederland
U maakt het verschil! Talenconferentie vmbo
10/05 in Amsterdam, Nederland
Trefdag NT2 - Antwerpen
11/05 in Antwerpen, België
Taalbeleid in de lerarenopleiding: mag het iets meer zijn?
13/05 in Antwerpen, België
Euregionale taal en cultuur op school en in de les
13/05 in Kerkrade, Nederland
Landelijke eindexamenbesprekingen 2011
19/05 in Utrecht, Nederland
Honderdste geboortedag Annie M.G. Schmidt
20/05 in Nederland, België
Feest van de Kinder- en Jeugdjury
22/05 in Brugge, België
Finale Nationale Voorleeswedstrijd 2011
25/05 in Utrecht, Nederland
Conferentie Begrijpend lezen, verdiepen en verbinden
25/05 in Amersfoort, Nederland
Lunchbijeenkomst Etoc over Referentiekader taal
31/05 in Groningen, Nederland
Uitreiking Prijs van de Nederlandse Kinderjury 2011
29/06 in Nederland
Nationale Bijspijkerdag Zinsontleding
30/06 in Nijmegen, Nederland
Studiedag MBO Taalcoach Academie 'Passie voor Taal'
16/09 in Amersfoort, Nederland
Conferentie Resultaat met taal
21/09 in Amersfoort, Nederland
Conferentie De referentieniveaus Taal
06/10 in Utrecht, Nederland
Primeurdag secundair onderwijs
07/10 in Leuven, België
Studiedag: nascholing Belgische taalleerkrachten
12/10 in Eupen, België
Studiedag 'Spelen met taal'
12/10 in Utrecht , Nederland
Derde dag voor taalcoördinatoren
25/10 in Utrecht, Nederland
Primeurdag lager onderwijs
09/11 in Leuven, België
Tweedaagse cursus voor taalcoördinatoren
10/11 in Utrecht, Nederland
NRTO Taaltrainersdag
19/11 in Breukelen, Nederland
Studiedag 'Als lezen moeizaam gaat'
22/11 in Utrecht, Nederland
Studiedag Succesvol Taalbeleid
24/11 in Utrecht, Nederland
dynamoDAG cultuureducatie
01/12 in Leuven, België
Conferentie De referentieniveaus Taal: en nu concreet aan de slag!
02/12 in Utrecht, Nederland
Debat over Vlaams-Nederlandse samenwerking in de media en het onderwijs
02/12 in Amsterdam, Nederland
E-readers en de toekomst van het lezen
02/12 in Antwerpen, België
Themamiddag 'Voorlezen aan jonge kinderen'
11/01 in Groningen, Nederland
Studiedag Gedichtendag
12/01 in Gent, België
Symposium kinder- en jeugdliteratuur
18/01 in Tilburg , Nederland
Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing
19/01 in Utrecht, Nederland
Discussiebijeenkomst examens Nederlands voor havo en vwo
19/01 in Utrecht, Nederland
Studiemiddag Lezen en schooltaalwoorden voor vmbo en praktijkonderwijs
25/01 in Almere, Nederland
Gedichtendag 2012
26/01 in België en Nederland
Good Practice Day Talen
27/01 in Leiden, Nederland
Noordhoff Uitgevers Talencongres
31/01 in Nieuwegein, Nederland
Conferentie 'Differentiatie: afstemmen op verschillen'
01/02 in Utrecht en Eindhoven, Nederland
Investeren in fictie
02/02 in Utrecht, Nederland
De grote verleiding - studiedag leesbevordering
02/02 in Antwerpen, België
Dag van Taal, Kunsten & Cultuur
03/02 in Groningen, Nederland
Maatschappelijke taalvaardigheid in duet
08/02 in Schaarbeek, België
Studiedag begrijpend lezen en woordenschat bij Nederlands en andere vakken
09/02 in Utrecht, Nederland
Uitreiking Taalunie Scriptieprijs 2011
15/02 in Antwerpen, België
Studiedag 'Als lezen moeizaam gaat'
05/03 in Utrecht, Nederland
Studiedag spreekvaardigheid voor docenten Nederlands
06/03 in Utrecht, Nederland
Symposium Taaltalent over woordenschat
07/03 in Nijmegen, Nederland
Uitreiking De Inktaap 2012
12/03 in Rotterdam, Nederland
Lezen Centraal 2012: lezen in het vmbo
20/03 in Utrecht, Nederland
studiemiddag examens (havo/vwo) SBN Levende Talen
21/03 in Utrecht, Nederland
Masterclass 'taal in andere vakken'
23/03 in Antwerpen, België
Open dag opleiding Creative Writing
23/03 in Arnhem, Nederland
Taalconferentie voor vo en mbo
13/04 in Utrecht, Nederland
Conferentie literatuuronderwijs
17/04 in Utrecht, Nederland
Uitreiking Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs
19/04 in Amsterdam, Nederland
Studieavond over beoordelen eindexamen Nederlands
19/04 in Utrecht, Nederland
Vrij lezen, leesvaardigheid verbeteren via leesplezier
19/04 in Amersfoort, Nederland
De referentieniveaus lezen halen
09/05 in Utrecht, Nederland
Landelijke examenbesprekingen Nederlands (Groningen)
16/05 in Groningen, Nederland
Feest van de Kinder- en Jeugdjury
20/05 in Antwerpen, België
Conferentie 'Meertalig in de loopbaan'
24/05 in Utrecht, Nederland
Doe Maar Dicht Maar Festival
02/06 in Groningen, Nederland
Themamiddag Doorlopend schrijven!
05/06 in Groningen, Nederland
Nederlands in de aansluiting
05/06 in Rotterdam, Nederland
Symposium Taaltalent over begrijpend lezen
13/06 in Nijmegen, Nederland
Finale Write Now! 2012
17/06 in Rotterdam, Nederland
Symposium Taaltalent over het jonge kind
12/09 in Nijmegen, Nederland
Open leesgroep over Sprakeloos en Gestameld liedboek
13/09 in Antwerpen, België
DRONGO Festival
19/09 in Amsterdam, Nederland
Studiedag Lezen voor de lijst
27/09 in Utrecht, Nederland
Conferentie Opbrengstgericht werken aan referentieniveaus (voortgezet onderwijs)
02/10 in Amersfoort, Nederland
Herfstconferentie Netwerk Didactiek Nederlands
03/10 in Gent, België
'Tussen droom en daad'. De Vlaamse letterkunde tussen 1900 en 1950
03/10 in Turnhout, België
Conferentie Referentieniveaus: van wat naar hoe! (basisonderwijs)
04/10 in Amersfoort, Nederland
Startbijeenkomst nieuw tijdschrift over taalonderwijs
04/10 in Amsterdam, Nederland
Geen Daden Maar Woorden Festival
06/10 in Rotterdam, Nederland
Het Betere Boek - literair festival
06/10 in Gent, België
LOPON²-masterclass taal in andere vakken
12/10 in Den Bosch, Nederland
Mag ik u boeken? Literair speeddaten
27/10 in Antwerpen, België
Netwerk taalcoördinatoren
30/10 in Utrecht, Nederland
‘Genres’ leren schrijven bij de vakken
31/10 in Zeist, Nederland
Landelijke Studiedag Levende Talen
02/11 in Utrecht, Nederland
Geen Daden Maar Woorden Festival
03/11 in Utrecht, Nederland
Onbegrensde ontmoetingen
04/11 in Amsterdam, Nederland
De aarzelende lezer over de streep
08/11 in Amsterdam, Nederland
Nascholing Multatuli en Max Havelaar
10/11 in Amsterdam, Nederland
Les-congres
10/11 in Amsterdam, Nederland
Studiedag ‘Als lezen moeizaam gaat’
22/11 in Utrecht, Nederland
Dag van het Literatuuronderwijs
29/11 in Rotterdam, Nederland
Meertaligheid in België, Nederland en Europa anno 2012
14/12 in Luik, België
Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing
22/01 in Utrecht, Nederland
Eendaagse conferentie 'Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken\'
22/01 in Utrecht, Nederland
Good Practice Day Talen
25/01 in Leiden, Nederland
Dag van Taal, Kunsten en Cultuur
25/01 in Groningen, Nederland
Tijdgenoten: colloquium over jeugdliteratuur
27/01 in Antwerpen, België
Dag van de Cultuureducatie
29/01 in Gent, België
Studiedag: Investeren in fictie, de kracht van lezen in het vmbo
06/02 in Utrecht, Nederland
Uitreiking Taalunie Scriptieprijs 2012
08/02 in Gent, België
Cross-over congres: over grenzen
08/02 in Gent, België
Uitreiking De Inktaap 2013
05/03 in Antwerpen, België
Vlaamse studiedag Stedelijke Meertaligheid en Onderwijs
06/03 in Gent, België
Aan de slag met woordenschat
12/03 in Rotterdam, Nederland
Dag van de Literatuur 2013
14/03 in Rotterdam, Nederland
Taalconferentie voor vo en mbo
12/04 in Utrecht, Nederland
Uitreiking Kinder- en Jeugdjuryprijzen
12/05 in Brugge, België
Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving
21/06 in Brusselse huis van het Nederlands, België
Studiedag Hete hangijzers
20/09 in Amersfoort, Regardz, Nederland
Conferentie Begrijpend Lezen
25/09 in Nederland
Netwerkdag voor Taalcoördinatoren
26/09 in Utrecht, Nederland
Miniconferentie Schrijfprijs NT2
11/10 in Rotterdam, Nederland en België
Taaltrainersdag
09/11 in Breukelen, Nederland
Miniconferentie Taal meten
16/01 in Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht, Nederland
Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken
22/01 in Universiteit Utrecht, Nederland
Dag van Taal, Kunsten & Cultuur
24/01 in Groningen, Nederland
Workshop Taalbeleid
30/01 in Leuven, België
Symposium Meertalig, minder talig?
07/02 in Thomas More Antwerpen | Jozef De Bomstraat 11 | BE-2018 Antwerpen, België
Masterclass leesbevordering en de lerarenopleiding
21/03 in Plantijn Hogeschool, Antwerpen, België
Miniconferentie Iedereen kan leren schrijven
21/03 in Utrecht, Marnix Academie, Nederland
Uitreiking De Inktaap 2014
24/03 in Rotterdam, Nederland
Lezen Centraal
09/04 in Amsterdam, Nederland
Conferentie Taal en rekenen in vo en mbo
11/04 in Regardz La Vie, Utrecht, Nederland
Workshops 'Communicatie via spelvormen in de klas' voor docenten NVT
23/04 in Wemmel (Brussel), België
Workshop Taalbeleid
06/05 in Leuven, België
Symposium Taalvaardigheid Nederlands in voortgezet onderwijs en universiteit
09/05 in Groningen, Nederland
Uitreiking Schrijfprijs NT2
16/05 in Huis van het Nederlands, Antwerpen, België
NT2-Trefdag
21/05 in Antwerpen, België
ILT Studiedag resultaten 'Taalvaardig aan de start'
12/06 in Leuven, België
Symposium vakoverstijgende taaldidactiek
25/06 in Amsterdam, Nederland
Matchmakingsbijeenkomst Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO)
24/09 in Nederland
Verder met jeugdliteratuur op de pabo
26/09 in Utrecht, Spoorwegmuseum, Nederland
Drongo Festival
27/09 in Amsterdam, Nederland
Boijmans Taal- en rekenprogramma
01/10 in Rotterdam, Nederland
Netwerkmiddag over online tekstbegrip
15/10 in Hasselt, België
NT2-Trefdag
17/10 in Leuven, België
Symposium De Taallijn en Interactief Taalonderwijs in de praktijk
19/11 in Vergadercentrum Domstad, Utrecht, Nederland
Congres 'Hoe maakbaar is de lezer?
21/11 in Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland
Conferentie Taalgerichte didactiek en curriculum
26/11 in Slot Zeist, Nederland
Masterclass over meertalig opvoeden
27/11 in Gent, België
Van chattaal tot eindscriptie - #HBOdiscours
04/03 in Den Haag, Nederland
Taalonderwijs 5.0
05/03 in Arnhem, Nederland
Platformbijeenkomst Taalbeleid Hoger Onderwijs
24/04 in Brussel, België
Taalondersteuning in het Hoger Onderwijs met focus op anderstalige instromers
25/04 in Brussel, Belgie
Taalbeleid in de 21ste eeuw
19/05 in Gent, België
Lennaert & de Bonski's gaan voor GOUD!
16/11 in Kraainem , België
Workshops spreekvaardigheid vergroten bij anderstaligen
07/03 in Wemmel, België
Geleid bezoek fotomuseum Charleroi
16/03 in Charleroi, België
Verschil mag er zijn. Soorten Nederlands en de norm
15/04 in Amsterdam, Nederland
NDN-lenteconferentie 'Bewust Taalvaardig'
16/05 in ’t Brantijser, Universiteit Antwerpen Stadscampus, Sint-Jacobsmarkt 9-13, Antwerpen - Lokaal SJ 203, België
Meertaligheid: kracht of klacht?
26/09 in vleva, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel, België
Taalunie Talendebat i.s.m. Epos & EP-Nuffic
30/09 in Jaarbeurs, Jaarbeursplein, Utrecht, Nederland
Symposium Neerlandistiek met stijl
30/09 in Leiden
Haal meer uit je NT2-les
30/09 in Leuven , België
Lerarendag VU: ‘De canon in de klas? Literatuurgeschiedenis op school’
07/10 in Amsterdam
Interactie stimuleren, binnen en buiten de klas(m)uren
21/10 in Leuven , België
Themadag differentiatie: Maakt het verschil
28/10 in Leuven, België
Dag van de literatuurkritiek
03/11 in Amsterdam, Nederland
Dag van het Literatuuronderwijs 2016
22/11 in Rotterdam, Nederland
Themadag breed evalueren: Haal meer uit je evaluatie
25/11 in Leuven, België
Feestelijke lancering collectie lesmateriaal NT2 en NVT
28/04 in Brussel, België
Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger onderwijs
30/05 in Leuven, België
Start onlinecursus Introduction to Dutch
14/08 in
Congres: leraar moderne talen: shaping the future
26/09 in Gent, België
Buurtaal voor allemaal! Landelijke conferentie buurtaalonderwijs
27/09 in Maastricht, Nederland
Bijeenkomst Engels en/of Nederlands in het hoger onderwijs
06/10 in Amsterdam
Les-jubileumcongres
07/10 in Amsterdam, Nederland
Netwerknamiddag Netwerk Didactiek Nederlands
11/10 in Gent, Nederland
Infosessie CNaVT
15/11 in Leuven , België
Naar een Nederlands taalbeleid?
05/02 in Amsterdam, Nederland
Boekpresentatie Meertaligheid en Onderwijs
20/02 in Amsterdam, Nederland
NDN-Lenteconferentie
27/04 in Antwerpen, België
Studiedag Forum Taalbeleid en Taalondersteuning
08/05 in Brussel
Studiedag: Lees je mee(r)?
19/09 in Affligem, België

Archief (per maand)


2018: 9 | 5 | 4 | 2
2017: 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4
2016: 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3
2015: 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2
2005: 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1
2004: 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1
2003: 12 | 11 | 5 | 3
2002: 12 | 11 | 9 | 0