Evenementen

Evenementen rond taalhulp 0

Ronde Tafel over de status van de taalprofessional
00/00 in Gent, België
Collegereeks 'Het Korterlands; over de structuur van afkortingen'
00/00 in Amsterdam, Nederland
Lezing 'Het Nederlands in de Europese talenconstellatie'
25/05 in Leiden
Tabu-dag 2002
28/06 in Groningen
Teleac-radioprogramma over Maastrichts en Stellingwerfs
14/09 in Radio 747AM
VVZC-dag over 'Veranderen en Communiceren'
12/10 in Gent
Groot Dictee der Nederlandse Taal 2002
16/12 in Televisie: Canvas en Nederland 3
SIGSEM Werkgroep Multimodale Betekenisrepresentatie
14/01 in Tilburg
Vertaaltechnologieseminar - Webarchitectuur en localisatie
16/01 in Brussel
STDH-studiedag - Classificatie en afstand
17/01 in Amsterdam
Vertaaltechnologieseminar - GUI localiseren
30/01 in Brussel
Nederlands-Vlaamse taal- en spraaktechnologiedag
07/02 in Antwerpen
Cursus TST-toepassingen: corpusconstructie en -annotatie
10/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: de ALPINO-parser
11/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: computationele lexicografie
13/02 in Leuven
Vertaaltechnologieseminar - Online help localiseren
13/02 in Brussel
Vertaaltechnologieseminar - Documentatie en afbeeldingen localiseren
27/02 in Brussel
Cursus TST-toepassingen: dialoogdescriptie en VoiceXML
27/02 in Leuven
Meertalige terminografie: naar intelligente woordenboeken?
28/02 in Brussel
Cursus TST-toepassingen: spraakherkenners bouwen (1)
03/03 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: multimodale interactie
04/03 in Leuven
Colloquium Taal & Spraak: multimodale interactie
05/03 in Nijmegen
Cursus TST-toepassingen: spraakherkenners bouwen (2)
06/03 in Leuven
Vertaaltechnologieseminar - Projectmanagement
13/03 in
Symposium 'Eenheid binnen de Neerlandistiek'
19/03 in Utrecht
Workshop automatisch vertalen
20/03 in Antwerpen
Zevende Nederlandse Dialectendag
22/03 in Middelburg
Vertaaltechnologieseminar - Technisch schrijven
27/03 in Brussel
Colloquium Taal & Spraak: kennistechnologie
02/04 in Nijmegen
Vertaaltechnologieseminar - Localiseren voor PDA
03/04 in Brussel
Symposium rond UVA-leerstoel Zuid-Afrikaans
11/04 in Amsterdam
Kiliaanlezing 'Een partikelwoordenboek voor het Nederlands'
16/04 in Amsterdam
Symposium Computational Linguistics in Flanders (CLIF)
25/04 in Brussel
Colloquium Taal & Spraak: SmartKom
07/05 in Nijmegen
Lezing over de ontwikkeling van de menselijke stem
07/05 in Amsterdam
Workshop automatisch vertalen
08/05 in Amsterdam
LVVN-lezing over digitalisering van de letteren
10/05 in Leiden
CGN-workshop: Spraakmakende spraak
16/05 in Nijmegen
Lezing over de studie van 'Vindolanda tablets' met de computer
16/05 in Gent
Lezing Hugo Brandt Corstius 'Vormen en woorden'
22/05 in Delft
Lezing over problemen in vroege taalontwikkeling
04/06 in Amsterdam
Colloquium Taal & Spraak: toepassingen spraaktechnologie
04/06 in Nijmegen
SIKS/IKAT symposium: brein, taal en kunstmatige intelligentie
13/06 in Maastricht
NL-Term Themadag: terminologie als interdisciplinair vakgebied
18/06 in Amsterdam
Themadag Taal, kennis en terminologie
18/06 in Amsterdam
TABU-dag
20/06 in Groningen
TABU-dag 2003
20/06 in Groningen
Themamiddag multimodale communicatie
20/06 in Tilburg
Colloquium Neerlandicum: sessies Nieuwe media
27/08 in Groningen
Colloquium over toekomstig Nederlands
03/10 in Amsterdam
Localisatie van eContent
08/10 in Sint-Stevens-Woluwe (Brussel)
Afgeronde fonetische projecten
10/10 in Leiden
Colloquium audio information retrieval
10/10 in Enschede
Start filmproject voor doven en slechthorenden
13/10 in Amsterdam
Workshop lerende systemen
22/10 in Nijmegen
Wereldstotterdag
22/10 in Gent & Wereld
Symposium 'Taalvariatie en groepsidentiteit'
23/10 in Amsterdam
E-culture conferentie
24/10 in Amsterdam
Lezing Katrien Mondt: Tweetaligheid in je hersenen
05/11 in Brussel
Presentatie Etymologisch Woordenboek van het Nederlands
08/11 in Rotterdam
Lezing Piet Van de Craen: Leren in verschillende talen
12/11 in Brussel
Workshop taaltechnologie
18/11 in Rotterdam
Lezing Carlos Holvoet: Taligheid vooronderstelt een gedrag
19/11 in Brussel
Mini-workshop transcriptie
03/12 in Amsterdam
Presentatie Digitale-Pionier-plannen Steunpunt Literair Vertalen
03/12 in Rotterdam
Toetreding Suriname tot Nederlandse Taalunie
12/12 in Brussel
LVVN-congres Computertoepassingen in de Neerlandistiek
13/12 in Leiden
Groot Dictee der Nederlandse Taal 2003
15/12 in NPS/Canvas
Symposium 'Hoe natuurlijk is taal?'
16/12 in Amsterdam
CoLogNET/ElsNET-symposium: vragen en antwoorden
18/12 in Amsterdam
Dag van de Fonetiek
18/12 in Utrecht
CLIN2003 - Computational Linguistics in the Netherlands
19/12 in Antwerpen
14e Anéla Juniorendag
09/01 in Amsterdam
Workshop fonetiek & fonologie
30/01 in Groningen
Colloquium Taal en Spraak
04/02 in Nijmegen
Cursus TST-toepassingen: corpusconstructie en -annotatie
09/02 in Heverlee
Cursus TST-toepassingen:geintegreerde omgeving voor aanmaak taalmodellen
10/02 in Heverlee
Cursus TST-toepassingen: computationele lexicografie
12/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: Proofing tools
16/02 in Heverlee
Cursus TST-toepassingen: meertalige documenten genereren
17/02 in Heverlee
Neologismendag
18/02 in Leiden
Cursus TST-toepassingen: COMIC-project
19/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: Hulpmiddelen voor gehandicapten-I
23/02 in Heverlee
Cursus TST-toepassingen: Hulpmiddelen voor gehandicapten-II
24/02 in Heverlee
Cursus TST-toepassingen: Informatie retrieval
26/02 in Leuven
Symposium over jongeren- en straattaal
27/02 in Amsterdam
Cursus TST-toepassingen: Spraakherkenner ontwikkelen
01/03 in Heverlee
Cursus TST-toepassingen: Spraakherkenner ontwikkelen (2)
02/03 in Heverlee
Colloquium Taal en Spraak
03/03 in Nijmegen
Cursus TST-toepassingen: Dialoogdescriptie en voice-XML
04/03 in Leuven
Uitreiking Lof- en Sofprijs van de Stichting Nederlands
20/03 in Leiden
Taal- en Spraaktechnologiedag
02/04 in Rotterdam
Colloquium Taal en Spraak: nieuwe toepassingen
07/04 in Nijmegen
Meertens Lezing: 'Modeling cultural evolution'
08/04 in Amsterdam
Voorjaarsstudiedag ANéLA over schrijfvaardigheid
16/04 in Utrecht, Nederland
Kiliaanlezing 2004 'Dateringen in woordenboeken' door dr. Fons Moerdijk
23/04 in Amsterdam
Debat over taalprobleem in Limburgs-Duitse euregio
06/05 in Aken, Duitsland
Colloquium Taal en Spraak
12/05 in Nijmegen
Lezing Doorman over drogredeneringen in politiek
17/05 in Delft, Nederland
TABU-dag 2004
04/06 in Groningen, Nederland
Colloquium Taal en Spraak
09/06 in Nijmegen
Symposium Computational Linguistics in Flanders
10/06 in Antwerpen
NWO publiekevenement 'Bedreigde talen'
28/08 in Den Haag, Nederland
Symposium Taal- en Spraaktechnologie voor het Nederlands
15/09 in Tilburg, Nederland
Lezing 'Mea culpa, de geruisloze verdwijning van het vak Nederlands' door C. Offermans
15/09 in Utrecht, Nederland
ATraNoS workshop
17/09 in Antwerpen
Conferentie 'Taalgrenzen overschrijden'
24/09 in Maastricht, Nederland
Taaldebat 'De zaak Frans en Duits'
26/09 in Amsterdam
Najaarsessie TST voor het Nederlands
01/10 in Tilburg
ANV-conferentie 'Nederlands in de grondwet?'
30/10 in Dordrecht, Nederland
Studiedag Gesproken-taal-corpora & Onderzoek simultaan tolken
04/11 in Brussel
Symposium 'De retorica van Aristoteles'
12/11 in Leuven, België
Themadag 'Terminologieprojecten voor Nederland en Vlaanderen'
19/11 in Maastricht, Nederland
Workshop spraaktechnologie Vlaanderen & Zuid-Afrika
25/11 in Gent
Dag van het Nederlands
25/11 in Gent, België
Discussie over belang Siegenbeek voor de neerlandistiek
26/11 in Leiden, Nederland
Lezing over opkomst van 'zich' in 15e eeuw
07/12 in Amsterdam, Nederland
Symposium 'Paashaas en Co. in Nederland'
10/12 in Amsterdam, Nederland
Groot Dictee der Nederlandse Taal 2004
13/12 in Nederland 3 / Canvas, Nederland en België
Vertaalstudiedag 'Kaaskwesties' rond Elsschot
16/12 in Antwerpen, België
The 15th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands
17/12 in Leiden, Nederland
CLIN2004 - Computerlinguïstiek in Nederland
17/12 in Leiden
Workshop Analyse en Generering van Prosodie
21/12 in Tilburg
Dag van de Fonetiek
23/12 in Utrecht
15e ANéLA Juniorendag
07/01 in Amsterdam, Nederland
Informatiebijeenkomst over de BNTL
21/01 in Amsterdam, Nederland
Presentatie onderzoek 'Dichters en taalverwerking'
22/01 in Nijmegen, Nederland
TIN-dag: Taalkunde in Nederland
29/01 in Utrecht
T&S-colloquium Multimodale Dialoogsystemen
02/02 in Nijmegen
Cursus TST-toepassingen: corpusconstructie en -annotatie
14/02 in Heverlee
Cursus TST-toepassingen: computationele lexicografie
15/02 in Heverlee
Cursus TST-toepassingen: proofing tools
17/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: vraag-antwoordsystemen
21/02 in Heverlee
Cursus TST-toepassingen: meertalige documentgeneratie
22/02 in Heverlee
Cursus TST-toepassingen: meertalige document-retrieval
24/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: corpusanalyse voor spraakherkenners
28/02 in Heverlee
Cursus TST-toepassingen: dialoogdescriptie en Voice-XML
01/03 in Heverlee
STEVIN-bijeenkomst
02/03 in Antwerpen
Cursus TST-toepassingen: COMIC
03/03 in Leuven
T&S-colloquium Modelleren Complex Gedrag
09/03 in Nijmegen
Cursus TST-toepassingen: ontwikkelen van een spraakherkenner
10/03 in Leuven
Workshop Zelflerende Systemen & Informatie-extractie
10/03 in Antwerpen
Meertens Ethnology Lecture door prof. Peter Burke
10/03 in Amsterdam (Meertens Instituut), Nederland
Congres 'Retorica en vermaak'
11/03 in Amsterdam, Nederland
Lezing Kathy Rys over tweede-dialectverwerving
11/03 in Amsterdam (Meertens Instituut), Nederland
Achtste Dialectendag: 'Proeven van dialect'
12/03 in Ede (Wageningen), Nederland
Rondetafelbijeenkomst Vertaaltechnologie
22/03 in Brussel
T&S-colloquium Communicatiehulpmiddelen
06/04 in Nijmegen
Lezing Corpuslinguïstiek en Tekstgeschiedenis
15/04 in Leiden
Promotie Cornelia Wermuth
18/04 in Amsterdam, Nederland
Kiliaanlezing 2005 door Roeland van Jout
22/04 in Amsterdam, Nederland
Lezing Lexicografische Dialectdata Digitaal
22/04 in Amsterdam
Colloquium 'Geen Engels, geen diploma? Taalgebruik en democratie in het Hoger Onderwijs'
23/04 in Gent (Grote Aula Universiteit Gent), België
Workshop Lexicale Databanken en Digitale Hulpmiddelen
29/04 in Ravenstein
T&S-colloquium Menselijke Productie en Herkenning van Spraak
11/05 in Nijmegen
Dialectstraattheaterfestival (pinkstermaandag)
16/05 in Bokrijk / Genk, Domein Bokrijk, Openluchtmuseum , België
CNTS-colloquium Pre-grammaticale Language Games
20/05 in Wilrijk (Antwerpen)
CNTS-colloquium Computationele humor
25/05 in Wilrijk (Antwerpen)
T&S-colloquium STEVIN
01/06 in Nijmegen
Lezing 'Hoorbaar maar onzichtbaar' door Ben Hermans
01/06 in Amsterdam (Meertens Instituut), Nederland
TABU-dag
03/06 in Groningen
Themadag Smart Surroundings & Ambient Intelligence
14/06 in Rotterdam
CNTS-colloquium BaTaVo voor Afrikaanse Taaltechnologie
17/06 in Antwerpen
COREX-workshop
30/06 in Tilburg
Presentatie TST-onderzoek op TST-dag
04/07 in Antwerpen (Kasteel Middelheim)
TST-dag
04/07 in Antwerpen
Symposium Dialoogmodellering en -generatie
06/07 in Amsterdam
Symposium Spraaktechnologie in zorg en onderwijs
02/09 in Antwerpen
Workshop Vocabularia, Ontologieën en Regels (VORTE)
20/09 in Enschede
Simon Stevin dubbellezing
21/09 in Eindhoven, Nederland
Conferentie 'Overheidscommunicatie in begrijpelijke taal'
22/09 in Nijmegen, Nederland
Werelddovendag 2005
24/09 in Groningen, Nederland en België
Modern Approaches in Translation Technologies
24/09 in Borovets, Bulgarije
Seminar Translation Memory-Systeme und Terminologiedatenbanken im Vergleich
25/09 in Keulen, Duitsland
Presentatie boek 'Spraakmakend Nederlands'
26/09 in Eindhoven, Nederland
Symposium 2e tender IOP Mens-Machine-Interactie
28/09 in Groenekan
Workshop 'Nederlands tussen Duits en Engels'
30/09 in Berlijn (Freie Universität - vakgroep Nederlands), Duitsland
Afscheidszitting prof. Siegfried Theissen
14/10 in Luik (universiteit), België
Presentatie nieuwe Groene Boekje
15/10 in Nederland / Vlaanderen / Suriname
Eerste bijeenkomst 'Vernieuwing BNTL'
17/10 in Den Haag, Nederland
IV Jornada d'Acaterm
20/10 in Bellaterra, Spanje
Studiedag 'Kwaliteitscontrole van vertalingen in het beroepsleven'
27/10 in Brussel (Erasmushogeschool), België
Espais terminològics 2005
16/11 in Barcelona, Spanje
Vlaams-Nederlands ontmoetingsplatform Taal in Bedrijf
22/11 in Eindhoven
Lezing Jeannine Beeken over het nieuwe Groene Boekje 2005
24/11 in Leiden (Justus Lipsiusgebouw Universiteit Leiden), Nederland
Lezing Marc van Oostendorp over de geschiedenis van het Esperanto
27/11 in Amsterdam (De Burcht), Nederland
Terminologie en nomenclatuur
01/12 in Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, België
Terminologie et sciences de l' information
02/12 in Parijs, Frankrijk
Workshop on Text Mining and Application
05/12 in Covilhã, Portugal
Groot Dictee der Dyslexie op 15 december in Utrecht
15/12 in Utrecht (Hogeschool Domstad), Nederland
Computerlinguïstiek in Nederland (CLIN2005)
16/12 in Amsterdam
Dag van de Fonetiek
22/12 in Utrecht
ANéLA Juniorendag Toegepaste Taalwetenschap
08/02 in Utrecht, Nederland
Terminology, Concept Modelling and Ontology.
10/02 in Vaasa, Finland
Colloquium Taal en Spraak: Information Retrieval & Extraction
01/03 in Nijmegen
Corpusdag TST-centrale
23/03 in Rotterdam
Colloquium Taal en Spraak: Spraakpathologie
05/04 in Nijmegen
Workshop NLP & CALL
13/04 in Leuven
Posthogeschoolvorming terminologiebeheer
19/04 in Antwerpen, België
Workshop 'Culturele en talige aspecten van identiteitsconstructies'
20/04 in Amsterdam (Meertens Instituut), Nederland
Kiliaandag, met lezing De Vaan en Kroonen over 'Substraat in het Nederlands: theorie en praktijk'
20/04 in Amsterdam (PC Hoofthuis), Nederland
Oudgermanistendag
22/04 in Gent (KANTL), België
Erfgoeddag Vlaanderen en Brussel
23/04 in Gent (KANTL) en andere steden, België
Posthogeschoolvorming terminologiebeheer (2)
26/04 in Antwerpen, België
Posthogeschoolvorming XML voor vertalers
03/05 in Antwerpen, België
Colloquium Taal en Spraak: Bayesiaanse netwerken
10/05 in Nijmegen
Workshop predictive analytics, data mining en text mining
16/05 in Brussel
Posthogeschoolvorming vertalen voor televisie
24/05 in Antwerpen, België
Posthogeschoolvorming vertalen voor televisie (2)
31/05 in Antwerpen, België
Colloquium Taal en Spraak: Taaltechnologie en Taalmaterialen
07/06 in Nijmegen
NVFW-symposium Corpusgebaseerd Onderzoek
09/06 in Nijmegen
Cursus PRAAT
13/06 in Amsterdam
Cursus PRAAT
16/06 in Amsterdam
Nationale streektaalconferentie
16/06 in Maastricht (Statenzaal, Limburglaan 10), Nederland
Convegno: Il MESH parla anche italiano nella ricercha, l'editoria, la promozione della salute
27/06 in Rome, Italië
Informatiedag eContentPlus
20/07 in Utrecht
Afscheidscollege Prof. Willy Martin
21/09 in Amsterdam, Nederland
Verhalenmarathon in Kunstenhuis Pantalone
24/09 in Brussel (Kunstenhuis Pantalone, Martelaarsplein 10), België
Straattaal centraal op tv-avond BNN
24/09 in Nederland 3 (tv), Nederland
Paneldiscussie over taal in multicultureel Nederland
27/09 in Den Haag (Korzo Theater), Nederland
Een Europese norm voor vertaaldiensten
29/09 in Antwerpen, België
Congres 'Bibliotheek en Laaggeletterdheid'
03/10 in Utrecht (Hoog Brabant), Nederland
Congres 'De zachte g en zoveel meer' t.g.v. 80 jaar Veldeke Limburg
07/10 in Roermond (Oranjerie), Nederland
Nacht van het Debat
07/10 in Amsterdam (Felix Merites), Nederland
Symposium mens-machine-interactie
26/10 in Amsterdam
Uitreiking Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs aan N. van der Sijs
06/11 in Amsterdam (Muziekgebouw aan 't IJ), Nederland
Studiemiddag spraaktoepassingen - ervaringen van klanten
09/11 in Diegem
Themadag TST-centrale STEVIN
30/11 in Rotterdam
ILPS-seminar: information retrieval en XML-elementen
08/12 in Amsterdam
Symposium TST voor spraak- en taalpathologie
15/12 in Nijmegen
Groot Kinderdictee op Nederland 3 en Ketnet
16/12 in Televisie (Nederland 3 en Ketnet), Nederland en België
Het Groot Dictee der Nederlandse Taal
20/12 in Nederlandse en Vlaamse televisie (Nederland 1 en Canvas, 20.30 uur), Nederland en België
Dag van de Fonetiek
21/12 in Utrecht
Oratie computationele lexicologie (Piek Vossen)
22/12 in Amsterdam
Workshop Automatisch Vertalen
11/01 in Leuven
Computerlinguïstiek in Nederland (CLIN17)
12/01 in Leuven
ILPS-seminar: information retrieval en (un)controlled data
02/02 in Amsterdam
Informatie- en discussiebijeenkomst: De norm voor vertaaldiensten NBN-EN-15038 en certificatie
02/02 in Brussel, België
Colloquium Taal en Spraak: CATCH
07/02 in Nijmegen
Cursus TST-toepassingen: corpusconstructie en -annotatie
12/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: ontwikkelen van een spraakherkenner
14/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: syntactische annotatie
15/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: computationele lexicografie
19/02 in
Cursus TST-toepassingen: proofing tools
21/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: hulpmiddelen voor gehandicapten (1)
22/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: het ACORNS-project
26/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: meertalige documentgeneratie en MT
28/02 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: hulpmiddelen voor gehandicapten (2)
01/03 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: ontwerp van een leestutor
05/03 in Leuven
Colloquium Taal en Spraak: muziek en perceptie
07/03 in Nijmegen
Cursus TST-toepassingen: meertalige document-retrieval
07/03 in Leuven
Cursus TST-toepassingen: dialoogdescriptie en Voice-XML
08/03 in Leuven
Studiedag Compenserende hulpmiddelen
12/03 in Antwerpen
lezingencyclus 'Vriendschap in de literatuur'
20/03 in Groningen
Colloquium Taal en Spraak: TST voor kleine talen
04/04 in Nijmegen
Lezing 'De Nederlandse Taalunie actueel'
20/04 in Brussel, België
Symposium Virtuele communicatieondersteuning
28/04 in Leuven, België
Colloquium Taal en Spraak: biometrie
09/05 in Nijmegen
Schrijftraining kinderboeken in Suriname
15/05 in Paramaribo, Suriname
Sluitingsdatum 3de open STEVIN-projectoproep
22/05 in
Stagedag voor studenten taal en spraak
23/05 in Utrecht
Colloquium Computerlinguïstiek: zelflerende systemen
23/05 in Utrecht
Avondsessie PoCeHRMOM Webtoepassingen rond Competenties
30/05 in Brussel
TOTh: Terminologie & Ontologie : Théories et Applications
01/06 in Annecy, Frankrijk
'Met Andere Woorden'
01/06 in Antwerpen, België
Colloquium Taal en Spraak: leren
06/06 in Nijmegen
TNO-colloquium inburgeringstoets
29/06 in Soesterberg
Bijeenkomst jonge onderzoekers gesproken dialoogsystemen
03/09 in Antwerpen, België
Sommerakademie
03/09 in München, Duitsland
Translation Technology and Web Globalization Roadshow
04/09 in Londen, Engeland
Deutscher Terminologie-Tag
07/09 in Hamburg, Duitsland
'Iedereen Woordenaar'
09/09 in Provincie antwerpen, België
Terminologieverwaltung mit Multiterm
15/09 in Erlangen, Duitsland
Trados Workshop für Fortgeschrittene
29/09 in Bayreuth, Duitsland
LexALP conference
26/10 in Venetië, Italië
Minijornada de Tradução e Terminologia: a Tradução e a Terminologia no curso de Letras
27/10 in Sao paulo, Brazilië
Nederlands dictee in Zuid-Afrika
01/11 in Pinelands, Zuid-Afrika
Enseignement du lexique et des terminologies: corpus, stratégies et méthodes
06/11 in Luik, België
Taaluniedebat
12/11 in Brussel, België
Kennismarkt TST voor de overheid - GEANNULEERD
13/11 in Den Haag
Debat Taal als Toegangsbewijs
16/11 in Utrecht, Nederland
L'automatisation de la traduction, un mythe ou une réalité?
20/11 in Parijs, Frankrijk
Themadag TST-centrale "De gebruiker centraal"
23/11 in Antwerpen
Terminologie in de vertaalpraktijk
23/11 in Luxemburg, Luxemburg
Computerlinguïstiek in Nederland (CLIN2007)
07/12 in Nijmegen
Terminologie et médias: la circulation des termes
07/12 in Parijs, Frankrijk
Congres 'Onze taal, onze toekomst'
08/12 in Utrecht, Nederland
Seminar Klant en Taal: Taalbeleid, Leesbaarheid & Hulpmiddelen
12/12 in Amsterdam
Dag van de Fonetiek
20/12 in Utrecht
ILPS-seminar: Driek Heesakkers
18/01 in Amsterdam
com@modem.dag
25/01 in Wilrijk
ILPS-seminar Waarom-vragen in vraagantwoord-systemen
01/02 in Amsterdam
Symposium Computational Linguistics in Flanders (CLIF)
05/02 in Leuven
Conferentie Nieuwe technologieën voor ouderen en minder validen
07/02 in Brussel
Seminar on harmonisation, standardisation and language planning
08/02 in Bolzano, Zwitserland
Nationale Taalkunde-olympiade voor scholieren.
09/02 in Leiden, Nederland
Studiemiddag spraaktoepassingen - ervaringen van klanten
12/02 in Brussel
ILPS-seminar: Wouter Weerkamp
15/02 in Amsterdam
Colloquium Taal en Spraak: Optimaliteitstheorie
20/02 in Nijmegen
Workshop over parseren en semantische rollen
26/02 in Tilburg
Stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie
12/03 in Antwerpen, België
Colloquium Taal en Spraak
19/03 in Nijmegen
Conferentie 'Literacy in the age of new media'
28/03 in Amsterdam, Nederland
Presentatie Woordenboek van de Surinaamse Bijdrage aan het Nederlands
11/04 in Paramaribo, Suriname
Werkborrel Steunpunt Terminologie
17/04 in Brussel
Anela voorjaarsstudiedag
18/04 in Leiden
Call for Papers for the tcworld conference 2008
21/04 in Wiesbaden, Duitsland
Innovatiecongres ICTDelta
08/05 in Utrecht
Symposium Klinkende Taal over begrijpelijk taalgebruik
14/05 in Utrecht
Colloquium Jong Nederlands
14/05 in Antwerpen
Themadag Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma's (IOP's)
20/05 in Rotterdam
Automatische emotieherkenning in spraak
23/05 in Soesterberg
ILPS-seminar: Local alignment kernel in the context of NLP
23/05 in Amsterdam
KANTL-colloquium contrastief taalonderzoek Nederlands-Frans
29/05 in Gent, België
Language Teaching Symposium 2008
30/05 in Gent, België
KansRijk 2008
05/06 in Nieuwegein
Bijeenkomst NVFW Taal- en Spraakvariatie
05/06 in Amsterdam
Streektaalconferentie "Dialect, van schoot tot school?"
06/06 in Rilland
Workshop semantische technologieën voor systeemonderhoud
09/06 in Amsterdam
8th International conference TKE 2008
18/06 in Copenhagen Business School, Copenhagen
Lezing over detecteren van semantische overlap
20/06 in Amsterdam
TII 2008 Terminology and Information Interoperability
03/07 in Moscow, Rusland
International Conference Problems of Ukrainian Terminology
01/09 in L'viv, Oekraïne
Derde workshop over spraak in mobiele en pervasieve omgevingen (SiMPE 2008)
02/09 in Amsterdam
Tekstnet-bijeenkomst 'Juridische taal en eenvoudig Nederlands'
09/09 in Utrecht
STEVIN-programmadag
11/09 in Hoeven, Nederland
Workshop uitdagingen voor feature-selectie in data mining en knowledge discovery
15/09 in Antwerpen
Wereldtournee TAUS
18/09 in Amsterdam, Nederland
Presentatie elektronisch woordenboek en spellingchecker Sofeer
18/09 in Amsterdam
Workshop over high-level information extraction
19/09 in Antwerpen, België
Europese Dag van de Talen
26/09 in diverse locaties
Wereldtournee TAUS
02/10 in Brussel, België
Studiemiddag Taalvariatie @ Technologie
04/10 in Moortsele, België
Congres Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap
10/10 in Brussel, België
Najaarsconferentie Studiekring voor Technische Informatie en Communicatie (STIC)
24/10 in Utrecht
Tienjarig jubileum van NL-Term
25/10 in Amsterdam
Technology for customer contact
04/11 in Utrecht
Landelijke Studiedag Levende Talen
07/11 in Zwolle , Nederland
Taalgala 2008 - debat: Nederlands mits, of Nederlands tenzij?
14/11 in Utrecht
Expertmeeting Digitalisering Cultureel Erfgoed
14/11 in Den Haag
Taal in Bedrijf 2008
19/11 in Brussel, België
Inburgering via technologische innovatie
20/11 in Rotterdam, Nederland
Tagging en sociale netwerken in het LtfLL-project
20/11 in Utrecht
Taal Telkens Anders: ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden
20/11 in Etten Leur
Taaluniedebat 2008
24/11 in Amsterdam, Nederland
Conferentie Challenges of Translation
26/11 in Antwerpen
Colloquium Information and Language Processing Systems (ILPS)
28/11 in Amsterdam, Nederland
Themalezingen: Nederlands, Engels en andere talen in Europa
08/12 in Amsterdam
Colloquiumaflevering UiL OTS over definitie-extractie
11/12 in Utrecht
Workshop Terminologie voor de Vertaalpraktijk
12/12 in Amsterdam
Researchers' Night - Weten over Taal
13/12 in Nijmegen
De dag van de fonetiek
18/12 in Utrecht
Nieuwjaarsborrel Tekstnet
16/01 in Amersfoort
Studiedag middeleeuwse preken in de volkstaal
16/01 in Amsterdam
Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN)
22/01 in Groningen
CVN-conferentie "Creativiteit en innovatie, culturele zuurstof voor de economie"
31/01 in Antwerpen
Boekvoorstelling: presentatie van 5 boeken over taalvariatie
26/02 in Gent
Colloquiumaflevering Computertaalkunde Universiteit Utrecht over het StaGe-model
26/02 in Utrecht
Boekpresentatie Handboek Stijl
18/03 in Rotterdam
10e Nederlandse Dialectendag
28/03 in Hoogeveen
Colloquium Taal en Spraak over information retrieval
01/04 in Nijmegen
OSTT-symposium over taaltechnologie in de zorg
24/04 in Nijmegen
Corpustaalkunde voor onderzoek naar terminologie en vertaling
24/04 in Brussel
KVAB-Lentecyclus: Geschiedenis en toekomst van het Nederlands in België
06/05 in Brussel
KVAB-Lentecyclus: Voor- en nadelen en praxis van de meertalige opvoeding
13/05 in Brussel
Start lezingenreeks Historische grammatica van het Nederlands
15/05 in Antwerpen
Minisymposium rond uitreiking Lofprijs der Nederlandse Taal
18/05 in Eindhoven
KVAB-Lentecyclus: Nederlands in het veeltalig werelddorp
20/05 in Brussel
KVAB-Lentecyclus: Vertaalproblemen
27/05 in Brussel
Bridging the gap between the Humanities and the Computational Sciences
04/06 in Amsterdam
Capita selecta lexicologie: computationele lexicografie
11/06 in Leiden
Vierde Streektaalconferentie
12/06 in Brussel
Symposium over morfologie: 'Woorden wisselen'
03/09 in Leiden
STEVIN-programmadag
04/09 in Tilburg
Dag van de Geletterdheid (Wereldalfabetiseringsdag)
08/09 in Zeist, Nederland
Afsluitende workshop Dutch Parallel Corpus
18/09 in Antwerpen
Adaptation of Language Resources and Technology to New Domains
18/09 in Borovets, Bulgarije
Lezing David Crystal: The Future of Englishes
18/09 in Rotterdam
Europese Dag van de Talen
26/09 in heel Nederland & Vlaanderen
Lezing Marcel den Dikken en Hans Bennis over vraagzinnen
15/10 in Amsterdam
Wetenschapsdag op het INL
18/10 in Leiden
Dag van de Friese taalkunde
23/10 in Leeuwarden
Dag van de Nederlandse Zinsbouw
30/10 in Amsterdam
Symposium over ICT-ontwikkelingen ten behoeve van kwalitatief onderzoek
20/11 in Nijmegen
Kennispodium over participatie via technologische innovatie
03/12 in Rotterdam
Congres over text mining
08/12 in Heerlen
Vierde symposium over taal- en spraaktechnologie in Vlaanderen (CLIF)
09/12 in Antwerpen
Dag van de fonetiek
18/12 in Utrecht
Computerlinguïstiek in Nederland (CLIN)
05/02 in Utrecht
Bijeenkomst CLARIN-NL
19/02 in Utrecht, Nederland
Selfservice 2010
25/03 in Zoetermeer
Colloquium Taal en Spraak: multimedia-retrieval
07/04 in Nijmegen
De dynamiek van termen in gespecialiseerde communicatie
23/04 in Brussel, België
Colloquium Taal en Spraak: Bridging the gap between open source and research
02/06 in Nijmegen
Zomerbijeenkomst NVFW: Toepassingen in taal- en spraaktechnologie
04/06 in Nijmegen
Workshop over biomedische text mining
01/09 in Enschede
tweedaagse cursus voor (beginnend) freelance vertalers, met als titel Aan de slag!
04/09 in Utrecht, Nederland
Lexique, Normalisation, Transgression
07/09 in Cergy-Pontoise, Frankrijk
tweedaagse cursus voor (beginnend) freelance vertalers, met als titel Aan de slag!
18/09 in Utrecht, Nederland
1st International XLIFF Symposium
22/09 in Limerick, Ierland
Internationale streektaalconferentie 'streektaal in de zorg'
24/09 in Enschede, Nederland
Interne STEVIN-programmadag
14/10 in Antwerpen
Wetenschapsdag op het INL
17/10 in Leiden, Nederland
Infodag Europese Commissie over taal- en spraaktechnologie in KP7
19/10 in Luxemburg, Luxemburg
Lezing 'Leve(n)de taalvariatie!'
29/10 in Leeuwarden, Nederland
Bringing MT to the User
04/11 in Denver, Colorado, VS
Innovatielunch over zoeken met taaltechnologie
04/11 in Gent, België
Masterclass taal- en spraaktechnologie voor de overheid
04/11 in Nyenrode Business Universiteit, Breukelen, Nederland
Studiemiddag 'Doeltaal: Nederlands' voor literair vertalers
05/11 in Utrecht, Nederland
The Language of Europe - Translating for the EU
12/11 in Luxemburg, Luxemburg
Terminologiebijeenkomst Nederlandse & Vlaamse Talencentra 2010
12/11 in Nijmegen, Nederland
Bijeenkomst Matthias de Vries-Genootschap
17/11 in Leiden, Nederland
Taal & Tongval-colloquium
19/11 in Gent
Studiedag jeugdliteratuur in de klas, Brussel
20/11 in ABC-huis in Brussel, België
Symposium 'een hoofd vol taal'
27/11 in Leiden, Nederland
CLARIN-workshop rond oud(er) Nederlands: GALATEA I
14/12 in Leuven, België
Dag van de fonetiek
23/12 in Utrecht
Bijeenkomst Innovatiecentrum West-Vlaanderen over spraaktechnologie
25/01 in Kortrijk, België
Nederlands-Belgische workshop over information retrieval (DIR2011)
04/02 in Amsterdam
Symposium & Congres Grote Taaldag
05/02 in Utrecht, Nederland
Best practices for postediting
08/02 in Amsterdam, Nederland
Translation in the 21st century
09/02 in Amsterdam, Nederland
Computerlinguïstiek in Nederland (CLIN21)
11/02 in Gent, België
Meertalige technische communicatie: een kwestie van "techniek"
24/02 in Antwerpen, België
Colloquium Taal en Spraak over eerste-taalverwerving
02/03 in Nijmegen, Nederland
Tekom Roadshow
22/03 in Antwerpen, België
Eenheid van taal
06/04 in Nieuwegein, Nederland
Symposium Overheid en burger. Communiceren in mensentaal
13/04 in Amsterdam, Nederland
Kiliaanlezing 2011
27/04 in Leiden, Nederland
Neology and Specialised Translation
29/04 in Brussel, België
Open dag Raad van de Europese Unie
07/05 in Brussel, België
Colloquium Taal en Spraak over de geschiedenis van TST
11/05 in Nijmegen, Nederland
Workshop: Terminologiebeheer in de bedrijfscontext
12/05 in Gent, België
Euregionale taal en cultuur op school en in de les
13/05 in Kerkrade, Nederland
Benelearn 2011: Belgisch-Nederlandse conferentie over machine learning
20/05 in Den Haag
Prijsuitreiking LOFprijs voor de Nederlandse Taal
26/05 in Brussel, Vlaams Parlement, België
Symposium De automatische taalhulp
31/05 in Tilburg, Nederland
Multilingualism and Terminology Practices
01/06 in Québec, Canada
ACL 2011 Workshop on Multiword Expressions
23/06 in Portland, Verenigde Staten
1 september 2011: Dag van de Aanvoegende Wijs
01/09 in
Zesde streektaalconferentie: dialect en muziek
23/09 in Heerde, Nederland
Terminologiedag hoger onderwijs
07/10 in Groningen, Nederland
Inleiding in het Nederlandse recht voor vertalers en tolken
11/10 in Hotel Park Plaza, Utrecht, Nederland
Studiedag: nascholing Belgische taalleerkrachten
12/10 in Eupen, België
Studiedag 'Spelen met taal'
12/10 in Utrecht , Nederland
Symposium over live ondertitelen met spraakherkenning
21/10 in Antwerpen, België
Taaldag 2011
25/10 in Brussel, België
Open Dag 'Taal in Beweging'
30/10 in Leiden, Nederland
Masterclass in advanced legal translation
04/11 in Utrecht, Nederland
Inleiding in het Nederlandse recht voor vertalers en tolken
17/11 in Utrecht, Nederland
Nationaal Vertaalcongres 2011
25/11 in Amersfoort, Nederland
Taal in Bedrijf 2011
29/11 in Rotterdam
TiNT 2011
09/12 in Gent, België
ABLA-dag 2011
10/12 in Antwerpen, België
Workshop on Annotation of Corpora for Research in the Humanities
05/01 in Heidelberg, Duitsland
22nd Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands
20/01 in Tilburg, Nederland
Uitreiking Taalunie Scriptieprijs 2011
15/02 in Antwerpen, België
Taalverloedering: Nederlands, plat en zangerig
08/03 in Leiden
Intelligente systemen in de zorg
09/03 in Leuven, België
Taalverloedering: Nederlands en de migratie
15/03 in Leiden
General and Specialist Translation/Interpretation: Theory, Methods, Practice
06/04 in Kiev, Oekraïne
Cultureel gebonden terminologie en het harmonisatieproces
20/04 in Brussel, België
Uitreiking Geert Grote Pen 2012
29/06 in Deventer
NL-TERM Conferentie Nederlandstalige Terminologie
27/08 in Antwerpen, België
DRONGO Festival
19/09 in Amsterdam, Nederland
LVVN-congres 'Nederlands - balans en beleid'
22/09 in Utrecht, Nederland
7e Internationale Streektaalconferentie
28/09 in Elst, Nederland
VRT Taaldag
26/10 in Brussel, België
TiNT 2012
07/12 in Amsterdam, Nederland
Meertaligheid in België, Nederland en Europa anno 2012
14/12 in Luik, België
Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing
22/01 in Utrecht, Nederland
Juniorendag Anéla en VIOT
08/03 in Groningen, Nederland
Ronde Tafel over de status van de taalprofessional
12/03 in Gent, België
WHLTLC 2013
22/05 in Oslo, Noorwegen
Congres 'Schenkt de overheid klare taal?'
23/05 in Gent, België
Vertalen van “marginale” lexemen: nieuwe terminologische uitdagingen
31/05 in Brussel, België
Wie is de baas over de taal?
15/06 in Leiden, Nederland
Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving
21/06 in Brusselse huis van het Nederlands, België
Training "Building Open Source MT systems"
03/07 in Gent, België
Lextra Lingua informatieavond voor gerechtstolken
26/09 in Antwerpen, België
DRONGO festival over meertaligheid
28/09 in Amsterdam, Nederland
Streektalendag 2013: Digi-streek-taal
28/09 in Hasselt, België
Symposium E-Health
03/10 in Nijmegen, Nederland
Terminologiebeheer: opzoeken en opslaan van vaktermen
12/10 in Utrecht, Nederland
TiNT-2013 op 25 oktober in Brussel
25/10 in Brussel, België
Workshops Werkgroep Algemeen Boekvertalers VVL
26/10 in Amsterdam
Wikimedia Conferentie Nederland 2013
02/11 in Amsterdam, Nederland
CAT tools voor beginners
02/11 in Aristo zalen, Utrecht, Nederland
National Languages and Terminology in Higher Education, Science & Technology
07/11 in Athene, Griekenland
ANBF Onderzoeksmarkt
29/11 in Namen, België
Taal in Bedrijf: Zorg
29/11 in Nijmegen, Nederland
Computational Linguistics In The Netherlands
17/01 in Leiden, Nederland
De Grote Taaldag
01/02 in Utrecht, Nederland
Vertaling en technologie: uitdagingen voor een meertalige samenleving
18/02 in Antwerpen, België
TAUS Dynamic Quality Framework webinar
24/02 in
1e Landelijke Conferentie OCPE
04/04 in Utrecht/Nieuwegein, Nederland
Themamiddag 'De toekomst van het tijdschrift'
16/04 in Universiteitsbibliotheek Leiden, Vossiuszaal, Nederland
Nederlandse leenwoorden in het Engels
24/04 in Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), Leiden, Nederland
Zevende Terminologieseminarie in Brussel
25/04 in Brussel, België
TAUS Translation Quality Webinar
29/04 in Internet, Overal
Terminology Management
06/05 in Antwerpen, België
Symposium Taalvaardigheid Nederlands in voortgezet onderwijs en universiteit
09/05 in Groningen, Nederland
Woordnacht
10/05 in Rotterdam, Nederland
Herman Pleij over taal
27/05 in Mechelen, België
The Value of Language
12/06 in Brussel, België
ILT Studiedag resultaten 'Taalvaardig aan de start'
12/06 in Leuven, België
The Value of Language
12/06 in Brussel, België
The Language of Medicine: Science, Practice and Academia
19/06 in Bergamo, Italië
XXth World Congress International Federation of Translators
04/08 in Berlijn, Duitsland
tekom Europe Roadshow 2014 (Parijs)
08/09 in Parijs, Frankrijk
tekom Europe Roadshow 2014 (Gent)
10/09 in Gent, België
tekom Europe Roadshow 2014 (Eindhoven)
12/09 in Eindhoven, Nederland
tekom Europe Roadshow 2014 (Kopenhagen)
16/09 in Kopenhagen, Denemarken
tekom Europe Roadshow 2014 (Warschau)
18/09 in Warschau, Polen
Programmadag Begrijpelijke taal
19/09 in Amsterdam, Nederland
tekom Europe Roadshow 2014 (Istanboel)
22/09 in Istanboel, Turkije
tekom Europe Roadshow 2014 (Boekarest)
24/09 in Boekarest, Roemenië
tekom Europe Roadshow 2014 (Wenen)
26/09 in Wenen, Oostenrijk
Drongo Festival
27/09 in Amsterdam, Nederland
Making terms matter again
10/10 in Stockholm, Zweden
Xe Journée scientifique Realiter
16/10 in Boekarest, Roemenië
Zesde TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied)
14/11 in Den Haag, Nederland
Congres 'Hoe maakbaar is de lezer?
21/11 in Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland
Masterclass over meertalig opvoeden
27/11 in Gent, België
Gent vertaalt: Alles over noord-zuidverschillen in het Nederlands
29/11 in Gent, België
Studiedag medisch tolken
10/12 in Antwerpen, België
Openbare hoorzitting over gebruik van standaardtaal in media en politiek
19/01 in Vlaams Parlement, Brussel, België
Taalkunde Olympiade
07/02 in Leiden, Nederland
Pensioenen vertaald
02/03 in Amersfoort, Nederland
Symposium: de toekomst van de geesteswetenschappen
01/04 in Amsterdam, Nederland
Lexicografische conferentie minderheidstalen
17/04 in Leeuwarden, Nederland
Platformbijeenkomst Taalbeleid Hoger Onderwijs
24/04 in Brussel, België
Taalbeleid in de 21ste eeuw
19/05 in Gent, België
Taalsymposium: Taal in een multiculturele samenleving
20/05 in Breda, Nederland
Literair programma tijdens het Kwakoe Festival
19/07 in Amsterdam, Nederland
Bijeenkomst copyediting
24/09 in Hotel Lindner, Antwerpen, België
TiNT 2015
08/10 in Brussel, België
Op-en-Top Nederlands
13/10 in Den Haag, Nederland
6e LaRa.nl Workshop
23/03 in Den Haag, Nederland
Dag van de Klare Taal
06/04 in Oss
Workshop ELRC
13/04 in Gent, België
Workshop ELRC
19/04 in Den Haag, Nederland
De kracht van begrijpelijke taal
21/06 in Beusichem, Nederland
Kennisbijeenkomst taal- en spraaktechnologie voor de archiefsector
20/09 in Den Haag
Meertaligheid: kracht of klacht?
26/09 in vleva, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel, België
Taalunie Talendebat i.s.m. Epos & EP-Nuffic
30/09 in Jaarbeurs, Jaarbeursplein, Utrecht, Nederland
Presentatie Instituut voor de Nederlandse Taal
12/10 in Leiden
Middagsymposium Leren lezen met ICT
12/10 in Utrecht , Nederland
TiNT 2016: Terminologie van de gezondheidszorg
18/11 in Bilthoven, Nederland
De Taalunie en het muZIEum lanceren 'Krijg jij het inZICHT?'
08/12 in Nijmegen, Nederland
Grote Taaldag
04/02 in Utrecht, Nederland
Computational Linguistics in the Netherlands 27
10/02 in Leuven, België
Talencongres 'Taal en samenleving'
10/02 in Groningen, Nederland
Internationale Dag van de Moedertaal
21/02 in
Het Bureau: hoe nu verder?
21/02 in Amsterdam, Nederland
Goede redenen voor foute taal
24/02 in Leiden , Nederland
MEERtaligheid dan ooit
22/04 in Brussel, België
Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger onderwijs
30/05 in Leuven, België
Uitreiking LOF der Nederlandse Taal voor het jaar 2016
15/06 in Haarlem, Nederland
Conferentie "Better Together"
28/06 in Den Haag , Nederland
Spreek Nederlands Dag
01/07 in Den Haag, Nederland
Start onlinecursus Introduction to Dutch
14/08 in
Rendement op taal
06/09 in Amersfoort , Nederland
Taalunie Talendebat (Brussel)
26/09 in Brussel , België
Congres EDT-platform
29/09 in Gent, België
Taalunie Talendebat (Utrecht)
29/09 in Utrecht, Nederland
Studiebijeenkomst mengvariëteiten
07/10 in Oude Bildtzijl, Nederland
Streektaalconferentie 2017
13/10 in Amsterdam
Kletskoppen: Kindertaalfestival
28/10 in Nijmegen, Nederland
Streektalensymposium 2017
07/11 in Deventer, Nederland
Jubileum NL-Term
10/11 in Antwerpen , België
Infosessie CNaVT
15/11 in Leuven , België
'Doe mee(r) met taal' Conferentie actieprogramma Tel mee met Taal
20/11 in Amsterdam, Nederland
Tweede bijeenkomst Netwerk Begrijpelijke Overheid
23/11 in Utrecht, Nederland
TiNT-dag 2017
24/11 in Breda , Nederland
Congres Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde
25/11 in Lanaken, België
Bijeenkomst Braille Autoriteit
12/12 in Brussel, België
Symposium Verschillend Taalvaardig
20/01 in Amsterdam, Nederland
Naar een Nederlands taalbeleid?
05/02 in Amsterdam, Nederland
Boekpresentatie Meertaligheid en Onderwijs
20/02 in Amsterdam, Nederland
Debat Engels in Nederland(s): verrijking of verarming?
24/02 in Den Haag, Nederland
Studieavond 'Weg van de polarisatie. Naar een positief en pragmatisch taalbeleid'
19/04 in Gent, België
Conference on Frisian Humanities
23/04 in Leeuwarden , Nederland
Gelukkig zijn sessie: wereldsteden
25/04 in Brussel, België
Studiedag 'Samenleven in Diversiteit in Cijfers'
07/05 in Mechelen, België
Studiedag Forum Taalbeleid en Taalondersteuning
08/05 in Brussel
Gelukkig zijn sessie: Clouseau
16/05 in Brussel, België
Gelukkig zijn sessie: slot + afterparty
13/06 in Brussel, België
Waarom Belgen gelijk hebben en Nederlanders gelijk krijgen
20/09 in Brussel , België
Festival voor het Afrikaans - Gesprek over meertaligheid
23/09 in Amsterdam, Nederland
Themabijeenkomst 'De positie van meertaligheid in het onderwijs en daarbuiten'
24/09 in Amsterdam , Nederland
Taalunie Talendebatten 2018: geslaagde communicatie in de zorg
26/09 in Brussel, België
Taalunie Talendebatten 2018: geslaagde communicatie in de zorg
28/09 in Amsterdam, Nederland
Uitreiking Lofprijs der Nederlandse taal 2017
05/10 in Brussel, België
Lancering Nederlab
26/10 in Amsterdam
Lancering campagne 'direct duidelijk' - heldere overheidscommunicatie
31/10 in Den Haag, Nederland
Dag van het Stadsfries
03/11 in Franeker, Nederland
35e Pacificatielezing
10/11 in Gent, België
Wie verdient er allemaal met taal?
12/11 in Brussel
Colloquium Nederlands-Vlaamse samenwerking
01/12 in Bergen op Zoom , Nederland
Symposium over de economische betekenis van taal
05/12 in Paramaribo, Suriname
Lezing Surinaams-Nederlands
06/12 in Paramaribo, Suriname
Het jaar in taal
18/12 in Brussel, België
Uitreiking LOT-populariseringsprijs
02/02 in Utrecht, Nederland
29e Anéla/VIOT Juniorendag
05/04 in Ede, Nederland

Archief (per maand)


2019: 4 | 2
2018: 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1
2013: 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0