IVN, Taalunie en fondsenwerving

De gezamenlijke fondsenwervingsactie van IVN en de Taalunie heeft in 2016 € 10.000 opgeleverd. Dat is natuurlijk lang niet voldoende om extra steun te kunnen geven aan de vele afdelingen Nederlands die daar behoefte aan hebben, maar we kunnen hiermee op een aantal plekken in de wereld toch de hoogste nood lenigen. IVN en Taalunie hebben nauw samengewerkt om de toekenning van het geld snel en transparant te regelen. Het beschikbare budget is verdeeld over docentschappen in Belgrado, Boekarest, Kiev, Moskou, Sint-Petersburg en Zagreb.