IVN, Taalunie en fondsenwerving

De gezamenlijke fondsenwervingsactie van IVN en de Taalunie heeft € 10.000 opgeleverd. Dat is natuurlijk lang niet voldoende om extra steun te kunnen geven aan de vele afdelingen Nederlands die daar behoefte aan hebben, maar we kunnen hiermee op een aantal plekken in de wereld toch de hoogste nood lenigen. IVN en Taalunie hebben nauw samengewerkt om de toekenning van het geld snel en transparant te regelen. Het beschikbare budget is verdeeld over docentschappen in Belgrado, Boekarest, Kiev, Moskou, Sint-Petersburg en Zagreb.

Bij experimentele ondernemingen (en dat is fondsenwerving voor IVN en Taalunie) moet je soms testen. Tijdens het testen kan het gebeuren dat je merkt dat je nog niet tevreden bent met de boodschap en de koers. We hebben in gezamenlijk overleg besloten om “Draag bij aan de toekomst” niet in te zetten bij een breder publiek en tijdelijk in de ijskast te zetten.

Dit is niet het eindpunt. De Taalunie en de IVN zijn zich bewust van de moeilijkheden waar verschillende afdelingen Nederlands mee worstelen. We blijven daarom zoeken naar mogelijkheden om extra steun mogelijk te maken. We houden u op de hoogte.