Lees maar, er staat niet wat er wordt gezegd

Gezocht: deelnemers voor een cursus Ondertitelen vanuit het Nederlands naar het Pools, Slowaaks, Hongaars of Tsjechisch. 

KU Leuven, campus Brussel, 4-8 september 2017 en/of 18-22 juni 2018*

Van 4-8 september organiseert de KU Leuven, Campus Brussel een workshop voor het ondertitelen van films naar het Pools, Slowaaks, Hongaars of Tsjechisch. Doel van deze opleidingsweek is kennis overbrengen van ondertitelen uit het Nederlands en zo de kwaliteit van de ondertiteling van oorspronkelijk Nederlandstalige films  in Midden-Europa vergroten.

Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers.

De cursus is bedoeld voor:

  • Universitair docenten Nederlands in Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije ( de universiteit moet een Erasmusovereenkomst met de Faculteit Letteren van KU Leuven hebben) - 12 plaatsen
  • Freelance vertalers Nederlands-Pools, Nederlands-Tsjechisch, Nederlands-Slowaaks of Nederlands-Hongaars - maximaal 4 plaatsen (met steun van Taalunie)
  • Studenten – maximaal 10 plaatsen (3 Polen, 2 à 3 Tsjechië en Hongarije, 1 à 2 Slowakije), met steun van Nederlandse ambassades in Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije.

Vereisten

  • Goede kennis van het Nederlands en enige ervaring met vertalen Nederlands-Pools/Tsjechisch /Hongaars/Slowaaks.
  • Voor universitair docenten: de universiteit moet een Erasmusovereenkomst met de Faculteit Letteren van  KU Leuven hebben of deze snel kunnen afsluiten. De mogelijkheid van financiering via Erasmus moet vóór aanmelding bij de thuisuniversiteit zijn nagevraagd door de kandidaat (“staff mobility for training”; overeenkomst met B  LEUVEN01, Faculteit Letteren).
  • Voor studenten: een aanbevelingsbrief van de docent. 

Bij te veel aanmeldingen selecteren wij op de volgende criteria: al werkzaam als ondertitelaar, spreiding over de verschillende universiteiten en motivatie . Bij veel belangstelling leggen wij een wachtlijst aan voor een volgende cursus.

Ondertitelen
Ondertitels zijn in Vlaanderen de meest gelezen tekstsoort en misschien ook wel de meest bekritiseerde. Uit onwetendheid roept menig tv-kijker: ”Ja, maar, dat zeggen ze niet.”

Dat klopt ook meestal.

Hiermee zijn we onmiddellijk aanbeland bij het meest cruciale probleem van ondertiteling : een mens leest helaas veel langzamer dan hij spreekt.
Ondertitelen moet dan ook eerder worden gezien als een vorm van samenvattend vertalen waarbij de belangrijkste stelregel blijft : schrappen wat niet past of “Less is more”.

Programma
De opleiding Toegepaste Taalkunde van de KU Leuven, Campus Brussel kan bogen op  ruime ervaring op het gebied van ondertiteling en beschikt daarvoor over een heuse ondertitelstudio waar de studenten stap per stap wegwijs worden gemaakt in deze toch wel heel specifieke vorm van vertalen. Aan de hand van de allernieuwste ondertitelsoftware (SWIFT) leren de studenten ook “spotten”,  het knippen van een speelfilm of reportage in afgebakende spreekzones van maximaal zes seconden. De cursus is een combinatie van theorie en praktijk maar met de nadruk op “hands on”. 

De contacten met het werkveld zijn heel belangrijk in ondertiteling. Zo krijgen ieder jaar heel wat studenten de kans om mee te werken aan het Brussels Short Film Festival en aan het BIFFF, The Brussels Fantastic Film Festival. Bovendien werken de docenten ook nog mee aan andere ondertitelworkshops in kleinere projecten.

Kosten
De kosten van de cursus zelf (docenten, cursusruimte) worden gedragen door KU Leuven, Campus Brussel. Deelnemers betalen alleen hun reis- en verblijfskosten en zij dienen reis en verblijf zelf te regelen, maar er zijn de volgende mogelijkheden voor financiële ondersteuning: 

  • Universitaire docenten: het Erasmus+-programma (€ 275,- reiskosten + € 70,- per dag). Vergoeding via hun universiteit aan te vragen (“staff mobility for training”),  aanmelden via aanmeldformulier.
  • Freelancers: de Taalunie betaalt de kosten voor maximaal vier freelancers, volgens dezelfde tarieven als het Erasmus+-programma:  € 275,- reiskosten + € 70,- per dag. Aan te vragen via aanmeldformulier.
  • Studenten: de Nederlandse Ambassades in Polen, Slowakije, Hongarije en Tsjechië hebben budget voor reis- en verblijfskosten voor maximaal 3 Poolse studenten, 3 Tsjechische, 3 Hongaarse en 2 Slowaakse studenten tot een maximum van € 500,- per student.  Aan te vragen via aanmeldformulier.

Aanmelding
Kandidaten kunnen zich voor 1 mei 2017 aanmelden met het aanmeldformulier

Voor universitair docenten is van belang dat zij vooraf hebben nagegaan bij hun instelling of zij een Erasmus+ ondersteuning kunnen krijgen voor deelname aan de cursus en voor welke week: september 2017 of juni 2018.

De Taalunie overlegt met de ambassades en KU Leuven over plaatsing van de cursisten.

*Of de cursus in september doorgaat hangt af van of er nog voldoende docenten met steun van Erasmus+ kunnen deelnemen in deze week.

Meer informatie bij Karlijn Waterman van de Taalunie.