Virtueel Dossier NT2 - inleiding

Geachte lezer,

Met plezier bied ik u langs deze virtuele weg het Dossier NT2 voor volwassenen in Nederland en Vlaanderen aan. U vindt er een verzameling van artikelen, conferentieteksten en beleidsdocumenten die inzicht bieden in diverse aspecten van het NT2-onderwijs voor volwassenen in een Nederlands-Vlaamse context. De Nederlandse Taalunie wil met dit initiatief actoren uit het onderwijsveld informeren over ontwikkelingen rond NT2-onderwijs in het kader van Nederlands-Vlaamse samenwerking en over ontwikkelingen die aanknopingspunten bieden voor toekomstige uitwisseling of samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse professionals.

Een belangrijk deel van de teksten die u in het Dossier kunt vinden, komen voort uit activiteiten geïnitieerd door het Platform Volwassenenonderwijs NT2 van de Taalunie. Het Platform bestaat sinds 2000. Met dit platform creëert de Taalunie een Nederlands-Vlaams podium waarin deskundigen gezamenlijk kwaliteitsbevorderende ideeën en initiatieven ontplooien. Het Platform bestaat uit mensen die werkzaam zijn in een of meerdere van de uiteenlopende terreinen van het NT2-veld voor volwassenen: beleid, onderzoek, inspectie, opleiding en (na)scholing/(na)vorming, ontwikkeling èn praktijk. Ook leerders zelf hebben zitting in het platform.

Het Dossier is een dynamisch product. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels? Stuur dan een mailtje naar info@taalunie.org

Wij hopen natuurlijk dat het Dossier zo snel mogelijk aangevuld wordt met interessante artikelen en verslagen. We nodigen ook u uit om bijdragen aan te leveren en daarmee mee te werken aan een stevige Nederlands-Vlaamse uitwisseling en samenwerking.

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat het dossier u kan inspireren in uw dagelijkse werk.

Koen Jaspaert
algemeen secretaris