Activiteiten studenten en docenten

Vakgroepen Nederlands in het buitenland en docentenplatforms organiseren regelmatig interessante activiteiten voor hun studenten, zoals lezingen, filmbezoek, ontmoetingen met bekende schrijvers, conferenties en sinterklaasvieringen. Zij doen dit regelmatig ook met financiële steun van de Nederlandse Taalunie. Ook zijn er tal van andere organisaties die evenementen organiseren voor het onderwijs Nederlands als vreemde taal.

Student Days

Op 7 en 8 maart 2013 organiseerde de afdeling Nederlands aan de Universiteit van Nottingham de ALCS Student Days. Bij die gelegenheid kwamen zo'n 100 studenten van verschillende universiteiten in Groot-Brittannië en Ierland bijeen in Nottingham om een onderdompeling in het Nederlands te ondergaan. Er was een interessant programma.

De Student Days in Nottingham werden georganiseerd door de ALCS, de Association for Low Countries Studies. Dit is de verenigingvan neerlandici en historici in Groot-Brittannië en Ierland.

Bekijk hier ook het filmpje over de studenten tijdens dit evenement.

Nederlands in het Duits?

Duitsers en Nederlanders hebben veel interesse voor elkaars taal (tv-reportage RTV Noord 17 oktober 2012).
De Christelijke Scholengemeenschap Rehoboth in Hoogezand is genomineerd voor de Provinciale Onderwijsprijs vanwege haar tweetalige Duits-Nederlandse onderwijsprogramma.
Lees meer en bekijk hier het filmpje.

Interculturaliteit in het onderwijs

Als u Nederlands doceert aan buitenlandse studenten, is het van groot belang dat u behalve taal ook cultuur onderwijst. Wat dat concreet inhoudt en hoe interculturele competenties vorm kunnen krijgen in de praktijk van het onderwijs, is het onderwerp van de nieuwe module 'interculturaliteit' op de website digidact.org.

Echt waar?!

De website www.taalblad.be brengt wekelijks makkelijk leesbare artikels over de actualiteit. Nu is er ook een Taalblad-leesboek verschenen, inclusief leuke taalpuzzels en woordvertalingen in het Frans en Engels.
meer informatie.

2011

Tien jaar Fast Forward
Theatergroep Fast Forward bestaat tien jaar en brengt in 2011-2012 de theaterproductie 'Anders nog iets?' voor anderstaligen. Het is een plezierige voorstelling met poëzie, livemuziek en veel humor. Speciale gaste is de bekende actrice en televisiepresentatrice Andrea Croonenberghs. Meer informatie op de website van Fast Forward.

Basisboekenlijst NVT

We hebben een korte basisboekenlijst opgesteld om leerkrachten, docenten, scholen en bibliotheken te inspireren in hun zoektocht naar goed lesmateriaal. Deze lijst is gebaseerd op tips en suggesties van lesgevers NVT.
Klik hier om de lijst te downloaden.

Nederlands leren in Marokko

Het tijdschrift LES besteedt sinds kort in elke uitgave aandacht aan het onderwijs van het Nederlands buiten het taalgebied. Vorige keer kon u een interview lezen met een Roemeense docente, deze keer interviewen ze een Marokkaanse student.
Lees het artikel uit 2011 en ga voor meer informatie naar tijdschtift LES.

Oktober 2010

De Vlaming Lennaert Maes brengt weer een muziekvoorstelling voor anderstaligen die Nederlands leren: "Lennaert en de Bonski's". Er is een gratis cd verkrijgbaar voor docenten. Meer info vind je hier.

Februari 2010

Wie het Nederlands niet als moedertaal heeft, vindt bij uitgeverij Eenvoudig Communiceren leuke, spannende en vooral makkelijk te lezen boeken. U vindt info op: www.eenvoudigcommuniceren.nl en www.lezenvooriedereen.be.

December 2009

Een Vlaamse en een Waalse theatergroep maakten samen een tweetalige theatervoorstelling: Avaar. Wij zorgden voor bijpassend Nederlandstalig lesmateriaal. Meer info op www.4mains.be en www.froefroe.be !

Oktober 2009

Bent u leerkracht Nederlands in het Franstalig onderwijs? U kunt in april 2010 gratis naar het grootste Nederlandstalige muziekfestival, de Nekka-Nacht in Antwerpen.

September 2009

De website 2BDutch.nl biedt filmpjes met ondertiteling aan om Nederlands te oefenen. Door het bekijken van de filmpjes leer je ook meer over onze cultuur. Gebruikers kunnen zelf filmpjes aanmelden.

Mei 2009

Taalblad.be is een e-zine met artikels in zeer leesbaar Nederlands, speciaal voor mensen die Nederlands leren. Behalve de gevarieerde woordenschat vind je er ook een grammaticagids, luistermateriaal en veel oefeningen.

Downloads
7 november 2017