Algemene vragen over spelling

Zijn de spellingregels veranderd? 

 

 

Omdat veel mensen behoefte hebben aan een handzaam naslagwerk in boekvorm. Het boekje beperkt zich tot de essentie:  de leidraad waarin de spellingregels worden uitgelegd én een selectie van relevante woorden: dat wil zeggen woorden die veel gebruikte worden en woorden die een spellingprobleem opleveren. Het is bovendien mooi en prettig leesbaar vormgegeven.

Er zijn 10.000 woorden voor het eerst in het Groene Boekje opgenomen. Dat zijn nieuwe woorden en moeilijk te spellen woorden die veel worden opgezocht.

De laatste editie is van 10 jaar geleden. Er ontstaan voortdurend nieuwe woorden en een periodieke handzame herziening van de Woordenlijst is handig om de taalgebruiker goed te ondersteunen. Zo zijn nieuwe woorden als ‘appen’ en ‘chillen’ toegevoegd aan het Groene Boekje. Ook Surinaams-Nederlandse en Caribisch-Nederlandse woorden zijn opgenomen in de nieuwe editie. De nieuwe woordenlijst is bovendien beter dan ooit toegesneden op de vragen van taalgebruikers. Doordat we precies weten welke woorden de mensen online opzoeken, hebben we duizenden woorden kunnen toevoegen die nog niet in de editie van 2005 stonden. In totaal zijn er in deze editie zo ‘n 10.000 woorden nieuw toegevoegd.

Woorden die vaak online worden opgezocht, zijn in dit Groene Boekje opgenomen, zoals ‘rechtdoorzee’, ‘smartphone’ ,‘privéadres’ en ‘tattoo’. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van verschillende verzamelingen van digitaal beschikbare teksten. Om de Surinaamse en Antilliaanse woorden op het spoor te komen is een verzameling van lokale boeken en kranten aangelegd.

Aan de spelling(regels) verandert niets, aan de opgenomen woorden wel. De Leidraad met de regels blijft dan ook gelijk. Er zullen ook geen aanpassingen zijn aan de schrijfwijze van individuele woorden. Wel wordt de samenstelling van het Groene Boekje anders. Er komen ongeveer 52.000 woorden in. De opgenomen woorden bevatten vaak een concreet spellingprobleem. Er is voor deze editie goed gekeken naar de woorden die mensen vaak zoeken, omdat ze onzeker zijn over de spelwijze. Bijvoorbeeld: akkoord, locatie, kopie, te allen tijde, updaten. Daar zitten vanzelfsprekend ook veel nieuwe woorden bij zoals chillen, appen, zzp’er.
Woorden die niet vaak gebruikt worden én geen spellingprobleem opleveren (zoals bijv. aalspeer), zijn niet opgenomen. Bovendien is speciaal aandacht geschonken aan de selectie van de woordenschat uit Suriname en het Caribische gebied. Achter in het boekje zijn advieslijsten opgenomen zoals een lijst met uitdrukkingen met een oude naamvalsvorm (te allen tijde, in dezen).
Het Groene Boekje is ook in vorm vernieuwd. Zo wordt het lidwoord vóór het zelfstandig naamwoord in de kantlijn weergegeven. Er zijn bovendien duimblokjes toegevoegd om sneller te kunnen zoeken en er is een steunkleur toegepast voor betere leesbaarheid.

Het Groene Boekje is de enige officiële spellinggids voor het Nederlands. In het Groene Boekje leest u de regels voor de officiële spelling van het Nederlands (de Leidraad) en vindt u een uitgebreide woordenlijst met 52.000 veelgebruikte woorden en woorden die een spellingprobleem opleveren. Bij de woorden vindt u extra informatie zoals de woordsoort en vervoegings- en verbuigingsvormen. Wat is bijvoorbeeld het meervoud van historicus? Of hoe schrijf je ‘ik updatete’.

21 oktober 2015