Begrijpelijke rechtstaal


Standpunt Taalunie

Om begrijpelijke taal voor de burger en vaktaal binnen het rechtssysteem met elkaar te verzoenen, moeten twee keer twee zaken van elkaar onderscheiden worden.

1. Onvermijdelijke complexiteit van het vakgebied versus vermijdelijke complexiteit in taalgebruik.

Op bepaalde punten is een rechtssysteem nu eenmaal zo complex als het is, en dat leidt ook in het taalgebruik onvermijdelijk tot een zekere complexiteit. Tegelijkertijd kan louter taalkundige complexiteit altijd en overal worden vermeden, bijvoorbeeld door eenvoudige woorden te gebruiken in plaats van moeilijke en door korte zinnen te schrijven in plaats van lange.

Tip: schrijf zo eenvoudig als de complexiteit van de kwestie en het rechtssysteem toelaten.

2. Gerechtvaardigde rechtsterminologie versus onnodig vakjargon.

Terwijl rechtsterminologie precieze termen biedt voor concepten die zonder deze termen minder precies en ondubbelzinnig kunnen worden beschreven, wordt vakjargon slechts gebruikt om een groepstaal te creëren voor een beperkte kring van beroepsgenoten, zodat 'buitenstaanders' uitgesloten worden. Termen verhelderen, vakjargon verhult.

Tip: gebruik een beperkt aantal vaste termen wanneer u dat echt nodig en/of wenselijk vindt en leg deze in communicatie met niet-vakgenoten extra uit.

 


Publicaties

 

 

 

 

30 januari 2018