Begrijpelijke taal

Geslaagde communicatie vereist duidelijk taalgebruik. Iedereen heeft recht op begrijpelijke taal. Daarom brengt de Taalunie naast correct ook helder Nederlands onder de aandacht van overheden en organisaties.

De Taalunie heeft als taak om verantwoord taalgebruik te stimuleren bij alle Nederlandstalige overheden. Burgers mogen ervan uitgaan dat de overheid (op alle niveaus) duidelijk met hen communiceert. Daarom is de Taalunie begonnen met het opzetten van een duurzaam Netwerk Begrijpelijke Overheid. In dat netwerk wisselen ambtenaren kennis, expertise en hulpmiddelen op het terrein van begrijpelijke taal uit, die ze met hulp van tekst- en taalexperts verder ontwikkelen. Op die manier kunnen de betrokken overheden van elkaar leren, verder professionaliseren en elkaar tot nog betere prestaties brengen.

21 november 2017