Begrijpelijke taal

Geslaagde communicatie vereist duidelijk taalgebruik. Iedereen heeft recht op begrijpelijke taal. Daarom brengt de Taalunie naast correct ook helder Nederlands onder de aandacht van overheden en organisaties.

Begrijpelijke overheid

De Taalunie heeft als taak om verantwoord taalgebruik te stimuleren bij alle Nederlandstalige overheden. Burgers mogen ervan uitgaan dat de overheid (op alle niveaus) duidelijk met hen communiceert. Daarom is de Taalunie begonnen met het opzetten van een duurzaam Netwerk Begrijpelijke Overheid.

In dat netwerk wisselen ambtenaren kennis, expertise en hulpmiddelen op het terrein van begrijpelijke taal uit, die ze met hulp van tekst- en taalexperts verder ontwikkelen. Op die manier kunnen de betrokken overheden van elkaar leren, verder professionaliseren en elkaar tot nog betere prestaties brengen.

Begrijpelijke rechtstaal

Niet alleen onze landelijke, regionale en lokale besturen moeten zo helder mogelijke taal gebruiken, ook de juridische sector moet zo begrijpelijk mogelijk met burgers communiceren. De Taalunie is ervan overtuigd dat juridische correctheid en begrijpelijk taalgebruik elkaar niet in de weg hoeven te zitten.

Ook voor de Vlaamse en de Nederlandse Juristenvereniging is begrijpelijke rechtstaal een belangrijk aandachtspunt. Samen met andere partijen organiseren zij bijeenkomsten hierover en daaraan verleent ook de Taalunie graag haar medewerking.

Digitale schrijfhulpen Nederlands

Helder communiceren is natuurlijk niet alleen voor  overheden en rechtssystemen van belang. Dat geldt voor iedereen. Helder en begrijpelijk communiceren levert op. Daarom zijn op de markt diverse digitale schrijfhulpmiddelen beschikbaar, al dan niet voor commercieel gebruik. De Taalunie verwijst taalgebruikers graag naar deze producten door zodat ze er zelf hun voordeel mee kunnen doen. 

13 februari 2018