Beroepsgericht onderwijs

Studenten

In het beroepsgericht onderwijs zitten veel leerlingen die problemen hebben met taal en lezen. Worden leraren-in-opleiding voldoende voorbereid om hiermee om te gaan? 

Dat onderzochten het Instituut voor Taalonderwijs en Taalonderzoek Amsterdam (ITTA) en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) in 2013 in opdracht van de Nederlandse Taalunie. 

In het onderzoek is gekeken naar lerarenopleidingen Nederlands, kappersvak en autotechniek. 

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat:

  • in alle lerarenopleidingen aandacht is voor taal en taalbeleid;
  • lerarenopleiders zich bewust zijn van het belang van taal en communicatie;
  • in bijna alle lerarenopleidingen gewerkt wordt aan de eigen taalvaardigheid van leraren-in-opleiding;
  • in veel lerarenopleidingen nog winst te boeken is als het gaat om de rol van taal in andere vakken en in de stage.

Download het eindrapport en het Vlaamse deelrapport hieronder.


Downloads
16 april 2014