Erasmus+ Masterlening

Studenten uit landen van de EU kunnen in aanmerking komen voor een lening tegen gunstige voorwaarden om te studeren in een land dat is aangesloten bij de Europese Unie.

Behalve in de EU kan men ook studeren in de kandidaat-lidstaten: IJsland, Turkije, voormalig Joegoslavië, Macedonië en in de Efta landen: Liechtenstein en Noorwegen. Studenten met een afgeronde bachelor en een toelating tot het masterprogramma komen in aanmerking voor de lening. De Erasmus+ Masterlening is geen vervanging van de Erasmus+ beurs maar is een nieuwe regeling.

Meer informatie:
persbericht website Europees Investeringsfonds
en
http://www.vleva.eu/nieuws/aftrap-erasmus-masterleningen

10 november 2017