Erasmusbeurzen

Erasmus is een samenwerkings- en mobiliteitsprogramma van de Europese Commissie. Het doel van dit programma is het verbeteren van de kwaliteit van Europees Hoger Onderwijs en de aanmoediging van samenwerking met landen buiten de EU. Via het Erasmus-programma verstrekt de EU subsidie aan studenten en docenten van universiteiten en hogescholen.

De beurzen zijn bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten die het gevolg zijn van een studieperiode of stage in het buitenland.

Het Erasmus Mundus-programma brengt gezamenlijke masterprogramma’s tot stand die worden aangeboden door partnerinstellingen in de lidstaten van de EU. De studieprogramma’s zijn gebaseerd op een gezamenlijk curriculum dat wordt onderwezen door de instellingen die aan dit programma meewerken. Zowel studenten binnen als buiten de EU kunnen zich aanmelden voor dit programma.

Voor algemene informatie over het Erasmus-programma kunt kijken en op de site van het Europese portaal voor leermogelijkheden.

Meer handige websites over Erasmus+ met praktische informatie:
Website Europese Commissie over Erasmus+ (Nederlands)
Informatie Erasmus beurzenprogramma Nederland
Informatie Erasmus uitwisselingsprogramma Vlaanderen

10 november 2017